”Havens växtplankton är en förutsättning för liv på vår planet”

Hanna Farnelid, docent i marin ekologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar

Hanna Farnelid, docent i marin ekologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar, är en av forskarna som deltar i sommarens Arktisexpedition med isbrytaren Oden. Det är hennes andra expedition med Oden, senast det begav sig var 2007 när hon deltog på expeditionen Oden Southern Ocean till Antarktis.

– Expeditionen 2007/2008 var en spännande upplevelse som vi gjorde tillsammans med amerikanska forskare. Sedan dess har jag deltagit i ett flertal längre expeditioner i subtropiska hav ombord på andra forskningsfartyg. Nu ser jag mycket fram emot att få uppleva polarområden igen, fast den här gången på andra sidan jorden, säger Hanna Farnelid.

Vad ser du mest fram emot med expeditionen Synoptic Arctic Survey 2021?

– Efter att ha jobbat hemifrån i mer än ett år ser jag allra mest fram emot att träffa alla människor ombord och att arbeta tillsammans i ett team på riktigt. Jag ser också fram emot den magiska känslan av att befinna sig på ett fartyg långt ute på världshaven och inse att vi bara är en liten prick på vår fantastiska planet. Att studsa i kojen mitt i natten när vi bryter oss igenom tjock havsis ska också bli kul! 

Du är forskningsledare för två arbetspaket ombord och forskar om plankton. Varför är plankton intressanta att undersöka?

–  Växtplankton i haven producerar mer än hälften av syret som vi andas. Man kan därför tänka på dem som vår ”andra lunga” och då förstår man att de är otroligt viktiga och en förutsättning för liv på vår planet. De utgör också basen för den marina näringsväven och är helt avgörande för liv i våra hav. Trots att de är så viktiga är mycket fortfarande okänt om dem och det är därför mycket spännande att studera plankton.

Vilken betydelse har de för Arktis ekosystem?

–  Plankton är mycket viktiga för Arktis ekosystem. De arter som finns där och hur mycket kol de fixerar har stora konsekvenser för produktiviteten i havet.

Kan du berätta mer om vad du ska undersöka under expeditionen?

– Jag kommer att undersöka utbredning, tillväxt och död hos de minsta primärproducenterna, så kallade pikoväxtplankton. I och med att Arktis blir allt varmare så förväntas andelen pikoväxtplankton att öka ytterligare och även att små cyanobakterier kan expandera till Arktis. Dessa skulle kunna konkurrera med befintliga arter och medföra ett skifte i planktonsammansättningen. Ett sådant skifte kan få stora konsekvenser för kolcykeln och näringsväven. Att studera pikoväxtplankton är därför mycket viktigt för att förstå hur uppvärmningen kommer att påverka det Arktiska ekosystemet.

Inför expeditionen kommer du att sitta i enskild karantän på ett hotellrum i Malmö. Vad ska du göra under tiden? 

– Jag har många intressanta forskningsresultat från min forskning om pikoväxtplankton i Östersjön som jag vill analysera. Jag hade också tänkt att sticka en tröja, läsa en bok och lära mig något nytt. Det är sällan som man får möjlighet att spendera så mycket tid med sig själv så det ska bli en intressant upplevelse, säger Hanna Farnelid.

Hanna Farnelid

Titel: docent i marin ekologi

Universitet: Linnéuniversitetet i Kalmar

Roll inom Synoptic Arctic Survey 2021: Forskningsledare (PI) för arbetspaketen Picophytoplankton och Phytoplankton

Viktigast i packningen: "En peristaltisk pump med fyra pumphuvuden och dubbla kanaler som gör att jag kan ta prover från åtta djup samtidigt."

Hanna Farnelid tar vattenprover med hjälp av en CTD
Hanna Farnelid tar vattenprover med hjälp av en CTD