Cultural Heritage Antarctica, CHAQ, 2020

Huset där Nordenskjöld övervintrade. Foto: Instituto Antarctico Argentino 2019

Tinande permafrost kan påverka de historiska lämningarna från den första svenska Antarktisexpeditionen som genomfördes 1901–1903. Nu ska den argentinsk-svenska forskningsexpeditionen CHAQ 2020 samla in arkeologiska data som bland annat ska resultera i åtgärder som kan hjälpa till att bevara kulturarvet.

Snabba fakta

26 december 2019 till februari 2020

Område: Antarktiska halvön

Typ av expedition: Landbaserad

Nationer: 2 (Sverige och Argentina)

Antal deltagare: 6

Antal institutioner: 4

Forskningsledare: Pablo Fontana och Dag Avango

Hur vi stöttar

Fältkurs

Fältutrustning

Läkarundersökning inför expeditionen

Vissa kläder för fältarbete

Antarktisexpedition dokumenterar kulturarv

Den argentinsk-svenska forskningsexpeditionen CHAQ 2020 ska samla in arkeologiska data från den första svenska Antarktisexpeditionen.

CHAQ 2020 har till syfte att:

 • Samla in data för forskningsprojektet CHAQ – att skapa kulturarv på Antarktis
 • Bidra till bevarandet av den första svenska Antarktisexpeditionens lämningar
 • Tillgängliggöra lämningarna genom virtuell verklighet och 3D-presentationer
 • Göra en dokumentärfilm om CHAQ 2020 och klimatförändringarnas konsekvenser på Antarktiska halvön
 • Bidra med material för en utställning om expeditionen på den Argentinska forskningsstationen Esperanza.

Samarbeten, deltagare och finansiering

 • Forskningsexpeditionen är ett samarbete mellan Argentina och Sverige och leds av Dr Pablo Fontana, enhetschef för humaniora och samhällsvetenskaplig forskning vid Argentine Antarctic Institute.
 • Professor Dag Avango, Luleå tekniska universitet/Kungliga tekniska högskolan är PI for CHAQ 2020 och leder det svenska teamet.
 • Kati Lindström, forskare i historia vid Kungliga tekniska högskolan är ansvarig för dokumentärfilmning samt etnografiskt arbete. Hon finansieras av Vetenskapsrådet.
 • Gunnar Almevik, professor vid Institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet, är ansvarig för byggnadskonserveringsfrågor och relaterad dokumentation. Han åker på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.
 • Jonathan Westin, forskningskoordinator och docent i kulturvård vid Centrum för digital humaniora (CDH), Göteborgs universitet. Jonathan Westin är ansvarig för drönarbaserad fotogrammetri, laserscanning och VR-dokumentation och åker på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.
 • Lize-Marie van der Watt, forskare i historia vid Kungliga tekniska högskolan leder forskningsprojektet Att skapa kulturarv i Antarktis som har utvecklat det teoretiska ramverk som expeditionen bygger på. Hon följer inte med på expeditionen men är inblandad i dess organisation och är finansierad av Vetenskapsrådet.

Var genomförs expeditionen?

Expeditionen genomförs i västra Antarktis på Antarktiska halvön. Forskning kommer bedrivas i området kring huset på ön Snow Hill som ligger nära den argentinska forskningsstationen Marambio och i området kring forskningsstationen Esperanza, samt på Pauletön.

Vårt stöd

Polarforskningssekretariatet stöttar bland annat med:

 • Fältutrustning såsom sovsäckar, VHF-radio, kompasser, GPS, solpaneler, satellittelefoner och en väderstation
 • Läkarundersökning inför expeditionen
 • En fältkurs med en genomgång av den tekniska utrustningen samt utbildning kring att bo och arbeta i fält i Antarktis
 • Vissa kläder för fältarbete.