Expeditionen avslutas

Gunnar Almevik, professor vid Göteborgs universitet, dokumenterar lämningarna av en roddbåt från Nordenskjöldexpeditionen. Foto: CHAQ2020

Efter avslutande arbete vid Marambiobasen, Penguin Bay and Larsen Cairn påbörjade forsningsteamet sin hemfärd. Forskningsexpeditionen avslutades 16 januari 2020.