En månad sedan start!

Theresa Mathes från Technische Universität Berlin i Tyskland och Sonja Murto från Stockholms universitet. Foto: Åsa Lindgren

Idag har det gått en månad sedan vi landade i Longyearbyen och klev ombord på Oden. I och med att vi håller oss vid de isbjörnstätaste latituderna krävs det att vi är på vår vakt. Idag kom vårt 18:e isbjörnsbesök och även idag fungerade rutinerna. Isbjörnsvakten på bryggan upptäcker isbjörn, rapporterar på radion och alla som arbetar på isen avbryter sitt arbete och tar sig snabbt ombord. Ibland används fartygets signalhorn för att skrämma bort björnarna från den dyra utrustningen som har placerats ut på olika mätstationer på isen. Vi har alltid en evakueringsplan där två snöskotrar med slädar används för snabbt ta sig tillbaka till fartyget. Vi har haft många olika isbjörnar på besök: unga, gamla, honor med ungar och två unga hanar i slagsmål. Vi ser även mycket säl.

Isbjörnar springer i snön
Isbjörnar på besök. Foto: Åsa Lindgren

Forskningsprogrammet är uppbyggt så att det alltid finns ett projekt som får ut viktiga data och insamlade prover nästan oavsett vilka förhållanden som råder. När det är dimma jublar aerosolgruppen på däck fyra, när det är sol och flygväder är alla som är beroende av helikoptern glada. Tack vare strukturerade dagliga avstämningsmöten med forskningsledarna får alla projekt sina behov uppfyllda i mesta möjliga mån. Expeditioner som är inriktade på luftmätningar skiljer sig mycket från andra expeditioner eftersom många av mätningarna sker relativt autonomt. Ofta är det bara ett batteribyte och nedladdning av data som behöver göras, sedan pågår mätningarna dygnet runt utan så mycket synliga ansträngningar.

Röd helikopter och forskare på isen.
Forskare har flugits ut med helikopter för att jobba på isen. Foto: Åsa Lindgren
Två personer fyller en väderballong. I bakgrunden syns vatten.
Co-Chief Scientist Paul Zieger och Chief Scientist Michael Tjernström, båda från Stockholms universitet, fyller en väderballong. Foto: Åsa Lindgren

Ett av de projekt som behöver mycket tid på isen leds av Julia Muchowski från Stockholms universitet. Genom ett hål som borrats upp centralt på isflaket sänks en så kallad multistructure probe ner till cirka 500 meters djup. Instrumentet är inlånat från Göteborgs universitet inom det svenska konsortiet för forsningsfartyg. Efter expeditionen ARTofMELT ska instrumentet packas ner och följa med fartyget Skagerack till en expedition vid Grönlands ostkust.

Fyra personer på isen som håller i ett instrument
Johan Andersson, Julia Muchowski, Alex Lüdge och Fredrik Uusijärvi med en multistructure probe. Foto: Elisabeth Frost

Inom konsortiet samverkar Stockholms universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Polarforskningssekretariatet, SGU, SLU och SMHI. Utbytet rör utrustning, utbildning och personal mellan de svenska forskningsfartygen Electra, Svea, Skagerack, Oden och Ocean Surveyor.

Under ARTofMELT deltar Morgan som vanligtvis arbetar på Svea. Genom att ingå i förtöjningsteamet som förankrar Oden inför isstationer, vara ansvarig för att helipoden hanteras på ett bra, få igång vattenledningar som frusit samt vara isbjörnsvakt ute på isen får han inblick i hur vi sekretariatet arbetar med expeditioner. Förhoppningsvis har alla fartygsoperatörer mycket att lära av varandra.

Text: Åsa Lindgren

Person i blå och gul jacka som håller upp en väderballong med handskriven text
Att skriva hälsningar och lyckönskningar på väderballongerna är populärt. Här ses Åsa Lindgren, som är Polarforskningssekretariatets expeditionskoordinator ombord, med ett meddelande till sin dotter.
Isbrytaren Oden
Isbrytaren Oden. Foto: Åsa Lindgren

Publiceringsdatum: 07 Jun 2023