Isbrytaren Oden i Norra ishavet
Isbrytaren Oden i Norra ishavet. Foto: Martin Jakobsson

ARTofMELT 2023

ArtofMELT (Atmospheric rivers and the onset of sea ice melt) syftar till att studera effekter av episodisk transport av varm och fuktig luft från mellanbreddgraderna till Arktis.

Expeditionen utgår från den nordatlantiska delen av Norra ishavet, väl norr om iskanten är syftet att komma till de områden där varmluft söderifrån tränger upp i Arktis och påverkar smältperioden. Med hjälp av specialiserade väderprognoser kommer I/B Oden att i förväg navigera till positioner där varmluftsepisoder förväntas ske och detaljerade observationer kan göras när varmluften anländer. 

Forskningsområden

Isbrytaren Oden kommer att genomföra expeditionen i Norra ishavet med syftet att förstå samspelet mellan mellanbreddgraderna och Arktis samt vad som händer när den årliga smältprocessen av havsisen startar, vilket är en central fråga för många arktiska vetenskapliga discipliner. Följande områden kommer att studeras: 

  • Atmosfärsvetenskap: Meteorologi, aerosoler och moln, atmosfärskemi och transport av luftburna föroreningar
  • Fysik och kemi i snö och is, före, under, och efter smältperiodens start
  • Fysik och dynamik i havsisen, och dess respons på förändringar i ytans energibudget
  • Fysikalisk oceanografi: struktur, omblandning och energitransport i den övre delen av havet
  • Kemisk och biologisk oceanografi, biogeokemi
  • Kopplade vertikala flöden av energi, momentum, gaser och massa mellan atmosfär, is och hav
  • Annan forskning som kan dra nytta av ARTofMELTS strategi, som den beskrivs ovan, eller som kan hitta synergier med andra projekt samt genomföra mätningar eller provtagning utan att störa huvudprojektet.

Snabba fakta

Maj - juni 2023

Område: Norra ishavet

Fartyg: Isbrytaren Oden

Chief Scientist: Michael Tjernström

Co-Chief Scientist: Paul Zieger

Antal forskare: cirka 40

Antal institutioner: TBD

Arbetspaket: TBD

Expeditionskoordinator: Åsa Lindgren

Är du forskare?

Planeringen inför expeditionen pågår. Här finns mer information. 

Undersökningsområde för Oden