Isbrytaren Oden i Norra ishavet
Isbrytaren Oden i Norra ishavet. Foto: Martin Jakobsson

ARTofMELT 2023

ArtofMELT (Atmospheric rivers and the onset of sea ice melt) syftar till att studera effekter av episodisk transport av varm och fuktig luft från mellanbreddgraderna till Arktis.

Expeditionsperiod

Maj–juni, 2023.

Geografiskt område och strategi

Expeditionen kommer inte ha en i förväg bestämd rutt utan utgår från den nordatlantiska delen av Norra ishavet, väl norr om iskanten är syftet att komma till de områden där varmluft söderifrån tränger upp i Arktis och påverkar smältperioden. Med hjälp av specialiserade väderprognoser kommer I/B Oden att i förväg navigera till positioner där varmluftsepisoder förväntas ske och detaljerade observationer kan göras när varmluften anländer (figur 1). Eftersom förhållandena skiljer sig från år till år måste planeringen vara flexibel, men uppskattningsvis kommer Oden förflytta sig en handfull gånger, för att resterande tiden ligga still och tillåta längre mätserier och observationer som då tjänar som baslinje.

När Oden är stationär i isen kommer fartyget att ligga mot vindriktningen med begränsad aktivitet på fördäck. Merparten av alla observationer måste ske från Oden under expeditionen, men mätningar och provtagning på isen är möjlig både då Oden är stationär och med helikopter under förflyttning. Installationer på isen begränsas till de som kan hämtas ombord inom en dag.

Figur 1. Karta över norra Nordatlanten och Arktis med det tänkta operationsområdet indikerat, liksom tänkbara vägar för varmluftsinflöden (röda pilar)
Figur 1. Karta över norra Nordatlanten och Arktis med det tänkta operationsområdet indikerat, liksom tänkbara vägar för varmluftsinflöden (röda pilar).

Forskningsområden

Isbrytaren Oden kommer att genomföra expeditionen i Norra ishavet med syftet att förstå samspelet mellan mellanbreddgraderna och Arktis samt vad som händer när den årliga smältprocessen av havsisen startar, vilket är en central fråga för många arktiska vetenskapliga discipliner. Inom aktuellt tema kommer följande områden vara av intresse att studera. 

 • Atmosfärsvetenskap: Meteorologi, aerosoler och moln, atmosfärskemi och transport av luftburna föroreningar
 • Fysik och kemi i snö och is, före, under, och efter smältperiodens start
 • Fysik och dynamik i havsisen, och dess respons på förändringar i ytans energibudget
 • Fysikalisk oceanografi: struktur, omblandning och energitransport i den övre delen av havet
 • Kemisk och biologisk oceanografi, biogeokemi
 • Kopplade vertikala flöden av energi, momentum, gaser och massa mellan atmosfär, is och hav
 • Annan forskning som kan dra nytta ärv ARTofMELTS strategi, som den beskrivs ovan, eller som kan synergistisk genomföra mätningar eller provtagning utan att störa huvudprojektet.

Förutsättningar till projekt ombord I/B Oden

All grundläggande infrastruktur ombord I/B Oden tillhandahålls och hanteras av besättning och av Polarforskningssekretariatets personal, exempelvis vinschar, kranar och dylikt. Det finns även viss provtagningsutrustning som tillhandahålls, till exempel CTD, laboratorier, vattenintag, gas etc. Specifika mätinstrument och forskningsutrustning står forskningsprojekten för och hanteringen ombord görs i nära samverkan med Polarforskningssekretariatet. Här finns mer information om I/B Odens tekniska infrastruktur.

Utlysning

Just nu pågår en utlysning för att tillsätta forskningsplatser på I/B Oden, sista dag för ansökan är 10 april 2022. Här kan du läsa mer om utlysningen.

Polarforskningssekretariatet bjuder även in intresserade forskare till en digital workshop den 16 och 17 mars kl 15.30-18.30 där en initial planering av expeditionens vetenskapliga och logistiska utförande kommer att diskuteras. Registrering till workshopen sker här.

Snabba fakta

Maj - juni 2023

Område: Norra ishavet

Fartyg: Isbrytaren Oden

Forskningsledare: TBD

Antal forskare: cirka 40

Antal institutioner: TBD

Arbetspaket: TBD

Expeditionskoordinator: TBD

Undersökningsområde för Oden

Bakgrund till expeditionen

 • 4 maj 2020: införande av Polarforskningsprocessen – ett nytt arbetssätt gällande infrastrukturstöd på programnivå.
 • 10 juni 2020: ett öppet webbinarium om Polarforskningsprocessen under ledning av Katarina Gårdfeldt och Johan Kuylenstierna genomfördes tillsammans med intresserade forskare.
 • 18 september 2020: en öppen temautlysning annonserades i våra kommunikationskanaler. Resultatet från utlysningen blev 7 temaförslag med totalt 102 unika sökande. Dessa kom från 29 institutioner fördelade på 9 länder.
 • November 2020: enskilda dialogmöten hölls mellan huvudförslagsställare och Polarforskningssekretariatet.
 • 23 november: en temaworkshop under ledning av Katarina Gårdfeldt och Johan Kuylenstierna genomfördes tillsammans med två representanter (inklusive huvudförslagställare) från respektive temaförslag.
 • 28 januari 2021: ett beslutsmöte hölls tillsammans med sekretariatets internationella expertgrupp. Till teman utsågs två förslag: EURASIAN ARCTIC C4 med huvudförslagställare Örjan Gustafsson och Birgit Wild, bägge vid Stockholms universitet, samt GEOEO med huvudförslagsställare Martin Jakobsson och Nina Kirchner, bägge vid Stockholms universitet. Temaförslaget ARTofMELT med huvudförslagsställare Michael Tjernström och Paul Zieger, bägge vid Stockholms universitet, antogs som projekt istället för tema.