”Att upptäcka en helt ny värld kommer bli en magisk upplevelse”

Salar Karam, doktorand i oceanografi vid Göteborgs universitet är en av de forskare som deltar i MOSAiC. Foto: Privat

Polarforskningssekretariatet stöttar fem forskningsprojekt inom den årslånga Arktisexpeditionen MOSAiC och totalt deltar nio forskare knutna till svenska universitet. Salar Karam, doktorand i oceanografi vid Göteborgs universitet, förbereder sig nu för att delta i den sista etappen av forskningsexpeditionen.

– Jag åker till Bremerhaven i Tyskland 29 juni för att sättas i två veckors karantän tillsammans med resten av forskargruppen. Efter det åker vi med båt till Svalbard där vi kommer att möta Polarstern och byta fartyg. Totalt kommer jag att spendera två och en halv månad ombord på Polarstern.

Vad handlar din forskning om?

– Min forskning handlar om att kartlägga värmetransporten i Arktis djuphav för att kunna bestämma vilken nuvarande och framtida påverkan det har på viktiga klimatvariabler, till exempel havsisens utbredning och havsnivåhöjning.

Vad kommer du att göra för typ av mätningar?

– Jag kommer använda en CTD (Conductivity-Temperature-Depth) som mäter salthalt och temperatur från havsytan till havsbottnen, på så sätt kan man se den vertikala strukturen av vattenkolumnen. Jag kommer även ta vattenprover för att mäta klorfluorkarboner, det vill säga freon, och växthusgasen svavelhexaflourid. Genom dessa mätningar kan man se hur ”gammal” en vattenmassa är och förhoppningsvis härleda detta till cirkulationen i djuphavet. Jag kommer även placera autonoma instrument på havsbottnen som mäter temperaturen varje halvtimme i ett till två år innan de flyter upp till havsytan och skickar hem data via en satellitlänk.

Varför är din forskning viktig ur klimatsynpunkt?

– Redan på 90-talet visade observationer att Arktis djuphav var varmare än väntat. Först trodde forskarna att det berodde på energi lagrad i jordskorpan, men det visade sig senare att uppvärmningen var mycket starkare än vad endast denna aktivitet kan bidra med – därmed måste uppvärmningen vara relaterad till klimatförändringarna.

– Ett varmare hav leder direkt till havsnivåhöjning eftersom varmare vatten expanderar. Därför finns det ett starkt behov av att bestämma källorna till den här uppvärmningen och variationer i rum och tid av djuphavets egenskaper och de bakomliggande drivmekanismerna. Problemet är att det finns väldigt få observationer. Det beror delvis på att Arktis är väldigt svårtillgängligt och delvis på att ingen trodde att djuphavet skulle värmas upp så snabbt. Därmed vet vi väldigt lite om dessa processer och det är där MOSAiC kommer in – för första gången kan vi genomföra djuphavsmätningar över centrala Arktis i ett helt år och förhoppningsvis lösa alla dessa frågor. Den data som samlas in kommer även användas för att se vilka globala klimatmodeller som bäst representerar Arktis.

 Är det något du ser fram emot extra mycket?

– Jag har hört att man kan spela basket i en pool ombord så det ser jag definitivt fram emot. Jag har aldrig varit i Arktis förut så att få upptäcka en för mig helt ny värld kommer nog att bli en magisk upplevelse. Förra året forskade jag i Antarktis och min familj brukar skämta om att jag kommer bli den första kurden som både har varit i Arktis och Antarktis. Tror inte att det stämmer, men det hade varit kul om det var så.

Hur förbereder du dig?

– Just nu är det mest dagligt arbete på universitetet och att försöka uppleva så mycket sommar som möjligt innan jag åker. Sedan så börjar jag se över packningslistan lite mer nu. Det är viktigt att ha med sig en massa choklad! Väl i Bremerhaven så kommer vi också genomföra en del säkerhetsträning.

Forskningsprojektet Vad värmer det djupa Arktiska ishavet? leds av Céline Heuzé, biträdande universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Om MOSAiC

Inom MOSAiC-expeditionen kommer experter från 20 länder att studera Arktis under ett helt år. Därför har den tyska isbrytaren Polarstern förankrat i ett isflak för att driva över Norra ishavet från hösten 2019 till hösten 2020. MOSAiC samordnas av Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research (AWI). I projektet arbetar över 80 vetenskapliga institut tillsammans i ett forskningskonsortium. Expeditionens totala budget är över 140 miljoner euro. Läs mer om expeditionen på www.mosaic-expedition.org och följ Polarsterns position och arbetet ombord genom www.follow.mosaic-expedition.org.

Polarforskningssekretariatet stödjer fem forskningsprojekt inom MOSAiC. De lärosäten som är representerade är Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Läs mer på polar.se

Publiceringsdatum: 11 Jun 2020