Isbrytaren Oden i Norra ishavet. Foto: Martin Jakobsson

GEOEO 2024

Mellan augusti och september 2024 går GEOEO-expeditionen med I/B Oden till norra Grönland och det intilliggande Norra ishavet, inklusive Lincolnhavet.

GEOEO syftar till att behandla vetenskapliga frågor som är inriktade på att förstå den marina kryosfärens dynamiska historia och påverkan på framtida klimatförändringar, inklusive konsekvenser för marina och markbundna ekosystem i Norra Grönland och intilliggande Norra ishavet, en av de minst kända regionerna på jorden. Fokus ligger även på att undersöka hur inlandsisen på Norra Grönland kan bidra till den globala havsnivåhöjningen.

Welcome to the GEOEO Open Science Session and Workshop 9‒10 October 2023

The North of Greenland 2024 expedition will take place August-September 2024 with the icebreaker Oden.

Snabba fakta

Augusti - september 2024

Område: Norra Grönland och intilliggande Norra ishavet

Forskningsfartyg: isbrytaren Oden

Är du forskare?

Planeringen inför expeditionen pågår. Här finns mer information.