Årets Polarforum blev digital

Vid en väderstation i Vindelfjällen i Västerbotten genomförs markmätningar som används för att skapa och validera satellitalgoritmer. Foto: Ian Brown, Stockholms universitet

Sekretariatets årliga konferens, Polarforum, fick på grund av pandemin hållas helt digitalt, den här gången med Luleå tekniska universitet som värd. Förutom information om forskningsstöd så presenterade forskare, under tre olika sessioner, intressanta föredrag om aktuell forskning i polarområdena.

Cirka 150 personer hade anmält sig till konferensen och under dagen var det som mest 100 personer som var uppkopplade samtidigt. Moderator för Polarforum var Katarina Gårdfeldt, direktör vid Polarforskningssekretariatet, hon lämnade bland annat över ordet till rektor Brigitta Bergvall-Kåreborn som berättade om Luleå tekniska universitet. Magnus Augner, chef för sekretariatets enhet för landbaserat forskningsstöd, presenterade under förmiddagen information om en ny satsning på operativt stöd när det gäller forskning på Antarktis.

Programmet var indelat i tre sessioner med olika teman där forskare berättade om aktuell forskning som berör polarområdena och Arktis. Det handlade bland annat om expeditioner, leva i kallt klimat och forskning med hjälp av satelliter.

I slutet av dagen berättade polarforskaren Nina Kirchner om nästa års Polarforum som kommer att hållas den 17 november 2021 i Aula Magna på Stockholms universitet. Förhoppningsvis är det då möjligt för deltagarna att träffas på plats. Anmälan öppnar våren 2021.

Så här var programmet för Polarforum 2020:

9.00
Polarforskningssekretariatets direktör Katarina Gårdfeldt hälsar välkommen

9.05
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet

9.15
Polar Science Centre
Dag Avango, professor vid Luleå tekniska universitet

9.20
Information från Vetenskapsrådet med Ulf Jonsell

9.30
Information från Polarforskningssekretariatet
Magnus Augner, forskningsstöd Antarktis

9.40
Session 1:  Från Norra ishavet till Södra oceanen – Expeditioner 2019/20

CHAQ 2020: klimatet, geopolitiken och arvet efter den första svenska expeditionen till Antarktis
Dag Avango, professor vid Luleå tekniska universitet (15 min)

MOSAiC 2019/2020
Katarina Abrahamsson, professor vid Göteborgs universitet (15 min)

Dronning Maud Land 2019/20.Träbyggnadsteknik i kallt klimat
Dag Haugum, doktorand vid Luleå tekniska universitet samt universitetsadjunkt vid Linköpings universitet (15 min)

Q&A: frågestund (10 min)

10.40–10.45
Paus

10.45
Session 2:  Att leva i kallt klimat

Mätning av snöparametrar och mekaniska egenskaper
Johan Casselgren, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet (15 min)

Understanding the Cold-climate Urban Heat Island
Agneta Larsson, universitetslektor och David Chapman, biträdande universitetslektor, bägge vid Luleå tekniska universitet, (15 min)

Q&A: frågestund (10 min)

11.30–13.00
Lunch

13.00
Session 3:  Från polerna till rymden

Cryosphere and Mars Analog Research in Antarctica
Javier Martin-Torres, professor vid University of Aberdeen samt gästprofessor vid Luleå tekniska universitet (15 min)

Arctic Weather Satellite
Adam Dybbroe, satellitexpert vid SMHI (15 min)

Radarpenetrering och återspridning från snö och is
Ian Brown, universitetslektor vid Stockholms universitet (15 min)

20 år av polarforskning med den svenska satelliten Odin
Kristell Perot, forskarassistent vid Chalmers tekniska högskola (15 min)

Q&A: frågestund (10 min)

14.15–14.30
Information från Polarforskningssekretariatet

Publiceringsdatum: 30 Nov 2020