Forskarblogg: Johan Casselgren, dag 6-13

Dag 6

Idag tränade vi på att dra upp varandra ur en spricka i isen. Sprickan var bara en sluttning, som tur var, men det är alltid bra att öva. Vi tränade även på att göra snöankare för att säkra upp oss. På eftermiddagen kom mer av vår och den finska basens frakt som hade blivit kvar på den ryska basen. Då flygplanet landande en bit från Wasa använde vi en bandvagn för att hämta lasten. På bilden syns dock den finska bandvagnen och deras bil framför fraktflygplanet.

Forskarna tränar på att dra upp varandra ur en spricka i isen
Forskarna tränar på att dra upp varandra ur en spricka i isen. Foto: Johan Casselgren
Ett fraktplan har landat på isen. Framför planet står en bil och en bandvagn.
Frakt anländer med flygplan. På bilden syns en finsk bandvagn och bil. Foto: Johan Casselgren

Dag 7

Första turen ut på glaciären med skoter. Målet för resan var att montera en radarreflektor och att testa PICO-borren. Monteringen av reflektorn gick mycket bra och är nu på plats. Samtidigt började vi även gräva ett provschakt. Snön visade sig vara hårdare än vi förväntat, så schaktet blev inte så djupt som vi tänkt. Vi gjorde mätningar så djupt som vi kunde. PICO-borren fungerade, men vissa justeringar behövs göras för att det ska bli enklare att utföra själva borrningen.

Tre personer står på snön och ska montera en radarreflektor.
Montering av en radarreflektor och testning av PICO-borren. Foto: Johan Casselgren

Dag 8

Idag var det också fint väder. Det blev en tur på glaciären för att testa monteringen av lasersensorn som mäter olika snötyper. Monteringen fungerade bra och vi kunde samla in data för senare analys, då vädret inte är lika bra. Vi gjorde även referensmätningar av höjdskillnader i snön, för att undersöka om lasersensorn kunde ge en uppskattning av ojämnheten. Lasersensorn är monterad på skoterkälken i bilden.

Fordon och containrar framför forskningsstationen Wasa.
Lasersensorn som är monterad på skoterkälken i bilden kan mäta snötyper. Foto: Johan Casselgren
Forskare gör mätningar i snön.
Forskarna gör referensmätningar av höjdskillnader i snön, för att undersöka om lasersensorn kunde ge en uppskattning av ojämnheten. Foto: Johan Casselgren

Dag 9

På kvällen var det vindstilla. Då passade några av oss på att ta en tur upp på fjället bakom stationen. På toppen var det en fantastisk utsikt!

Utsikt från en topp bakom Wasa. Himlen är klarblå och solen skiner.
Utsikt från en topp bakom Wasa. Foto: Johan Casselgren

Dag 10

Dagen startade med en tur för att leta gamla radarreflektorer. Efter lunch åkte vi ut för att montera den andra radarreflektorn som vi hade med oss. Monteringen gick bra. Vid denna plats använde vi även PICO-borren för att ta upp snöprover för att dokumentera densiteten i snötäcket. Efter det åkte vi en annan väg tillbaka till stationen. Det gjorde att vi rundade fjället som stationen är placerad på. Där vi fick uppleva helt otroliga vyer av fjället.

 Vy över snötäcke och bergstoppar.
Montering av radarreflektor nummer två samt upptagning av snöprover med hjälp av PICO-borren. Snöproverna dokumenterar densiteten i snötäcket. Foto: Johan Casselgren

Dag 11-13

Stormen har dragit in och det blir mest arbete med att analysera data. På en närbelägen väderstation uppmättes vindstyrkor i byarna på 50 m/s så det går inte att gå upprätt. Dessa bilder är tagna från samma ställe, men under stormen är sikten så gott som noll.

Storm i Antarktis
Ingen sikt när det stormar i Antarkis. Foto: Johan Casselgren
Solsken i Antarktis.
Samma vy som ovan men i klart väder. Foto: Johan Casselgren