Pressmeddelande: Forskningsexpedition med isbrytaren Oden skjuts på framtiden på grund av covid-19

Expeditionen Arctic Ocean 2018 med isbrytaren Oden. Foto: Åsa Lindgren

Den 1 augusti till 15 september 2020 skulle isbrytaren Oden delta i den internationella forskningsexpeditionen Synoptic Arctic Survey. Nu skjuts Odens deltagande på framtiden med anledning av covid-19. Orsaken är att Polarforskningssekretariatet inte kunnat hitta en lösning för att eliminera risken för eventuell smittspridning ombord.

– Vi har arbetat intensivt med att undersöka flera karantänmöjligheter för att undvika eventuell smittspridning ombord, men bedömer att ingen av lösningarna kan eliminera risken. Beslutet är taget efter dialog med Folkhälsomyndigheten och i samråd med vår medicinskt ansvariga grupp vid Polarforskningssekretariatet, säger Katarina Gårdfeldt, direktör.

Isbrytaren Oden är en av åtta isbrytare som skulle delta i Synoptic Arctic Survey där syftet är att svara på viktiga frågeställningar om hur hela den arktiska havsbassängen reagerar på klimatförändringar och hur störningar i en region kan spridas till en annan. I den svenska delen av expeditionen skulle isbrytaren Oden befinna sig i ett område nordost om Grönland.

Det beslut som nu tagits berör 39 forskare från Sverige, Tyskland, Kanada, Norge, Storbritannien och Danmark. De svenska forskarna arbetar vid Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och SMHI. En gymnasielärare, som fått sekretariatets lärarstipendium via en öppen utlysning, skulle också deltagit på expeditionen. 

– Beslutet är ett tråkigt besked som påverkar forskarna och deras projekt, men med utgångspunkt från de extraordinära omständigheterna ser vi tyvärr ingen annan lösning. Att genomföra en forskningsexpedition på ett säkert sätt är alltid av största vikt. Nu blickar vi framåt och arbetar för att kunna genomföra expeditionen ett annat år, säger Katarina Gårdfeldt.

Vid frågor, kontakta:

Katarina Gårdfeldt
Direktör
Mobil: 072-517 07 78
E-post: katarina.gardfeldt@polar.se