”Att stödja svensk polarforskning är en av de viktigaste och mest spännande delarna i mitt arbete”

Sveriges nya Arktisambassadör Louise Calais besökte nyligen Polarforskningssekretariatet i Luleå för första gången. – Jag är otroligt glad över att ha fått det här uppdraget som känns meningsfullt och angeläget. Att få komma in i denna värld av kompetenta och engagerade experter är en ynnest. För mig är det en naturvetenskaplig bildningsresa, säger Louise Calais.

Vad innebär ditt uppdrag som Arktisambassadör?

– Det övergripande uppdraget handlar om att strategiskt utveckla Sveriges Arktispolitik. Just nu arbetar regeringen med en förnyad Arktisstrategi, vilken får en central roll i detta. För Sverige kommer klimatarbetet fortsatt stå i fokus. Här behövs ökad internationell samverkan och mer forskning för att klara utmaningarna. Jag är även Sveriges representant till Arktiska rådet. Vi kommer att verka för att stärka Arktiska rådet och värna dess roll som det centrala forumet för multilateralt samarbete i den Arktiska regionen.

Med den snabba utvecklingen av klimatförändringarna i Arktis är det avgörande att säkerställa att Arktispolitiken är forsknings- och faktabaserad.

Varför besökte du Polarforskningssekretariatet?

– Som ambassadör för arktiska frågor ingår uppgiften att stödja svensk polarforskning. Det ser jag som en av de allra viktigaste och mest spännande delarna i mitt arbete. Med den snabba utvecklingen av klimatförändringarna i Arktis är det avgörande att säkerställa att Arktispolitiken är forsknings- och faktabaserad. Polarforskning blir allt mer avgörande för att förstå de globala effekterna av klimatförändringarna och vad vi kan göra för att minska, hantera och anpassa oss till dem.

– Stöd till klimatforskning, och framförallt polarforskning, är därför centralt. Sen tycker jag personligen att det är spännande, och viktigt, med de möjligheter till internationell samverkan som polarforskning erbjuder. Det Polarforskningssekretariatet, eller Sverige, kan erbjuda i form av forskningsplattformar är något unikt. Det är viktigt att vi värnar och utvecklar den resursen.

Vad ser du mest fram emot i din nya roll?

– Jag ser fram emot alla nya samarbeten som den här tjänsten innebär, både inom Arktiska rådet, regeringskansliet och berörda myndigheter. Sen är jag positivt överraskad över det stora internationella intresset för Arktis och Sveriges Arktispolitik. Jag har redan insett att jag måste sålla bland alla inbjudningar.

Fakta

Louise Calais har arbetat drygt 20 år inom utrikesdepartementet. Hennes främsta fokus har kretsat kring säkerhetspolitik och EU-frågor, men hon har även arbetat med humanitära frågor. Några av Louise Calais tidigare tjänster har varit på EU-representationen i Bryssel, enhetschef inom utrikesdepartementet och biträdande chef för Sveriges ambassad i Bagdad. Louise Calais tog över efter Björn Lyrvall, Sveriges tidigare Arktisambassadör, 23 januari 2020.

Publiceringsdatum: 10 Mar 2020