Tema: Weddellhavets puls

Den här sidan riktar sig till dig som är forskare och som är intresserad av att veta mer om Weddellhavets puls: Weddellhavets funktion och betydelse för vårt klimat och våra ekosystem i en föränderlig värld. Ett av två Antarktisteman inom Polarforskningsprocessen som pågår mellan 2024 - 2030.

Vad handlar temat om?

Forskningstemat 'Pulse of the Weddell Sea' är ett tvär- och mångvetenskapligt initiativ som knyter samman de högaktuella vetenskapliga utmaningar som kan relateras till Weddellhavets roll i klimat och ekosystem.

De utmaningar som finns för inhämtning och förståelse av forskningsresultat för Södra oceanen och Weddellhavet har identifierats och prioriterats av internationella vetenskapliga organ, vilket spänner från allt mellan fysisk- till biologiska vetenskaper och arv – FN:s IPCC, CCAMLR, SOOS, SCOR, SCAR och UNESCO.

Syftet med temat är att förstå hur funktionen av havet, atmosfären och kryosfären och dess konsekvenser för främst primärproduktion, biogeokemiska cykler ända upp till de trofiska nivåerna i ekosystemet. Detta i ett av klimat- och ekosystemens "hotspot” områden i det globala havet - Southern Ocean (SO) med fokus på Weddellhavet.

Tema: Weddellhavets puls

Temaperiod: 2024-2030

Antarktis, Weddelhavet

Temaförslagsställare

Sebastiaan Swart
Göteborgs Universitet

Kontakt

Vill du ha mer information om temat? Är du en internationell forskare som är intresserad av temat? Vänligen kontakta:

Cecilia Lund
Forskningssekreterare
Polarforskningssekretariatet

cecilia.lund@polar.se
073-644 58 08