Teknisk kravspecifikation för nytt polarforskningsfartyg

Konceptillustration av det nya polarforskningsfartyget. Illustration av Peter Mild.

Med anledning av regeringens pågående utredning gällande anskaffning av ett nytt polarforskningsfartyg presenterar Polarforskningssekretariatet nu en teknisk kravspecifikation (Technical Requirement) för det nya fartyget.

Dessa krav ska ses som preliminära eftersom specifikationen kan komma att förändras innan eventuell annonserad upphandling. Synpunkter från presumtiva leverantörer kan vara ett skäl till att specifikationen ändras, men det kan också vara andra skäl.

Intresserade leverantörer (rederier) inbjuds härmed att skriftligen komma med synpunkter på den tekniska kravspecifikationen. Skicka era synpunkter med e-post till adressen office@polar.se.

Specifikationen finns att läsa i pdf-format på länken nedan, den är på engelska.

Technical Requirements of the New Swedish Heavy Polar Icebreaking Research Vessel

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet, 8 januari 2024: Regeringen utforskar möjligheter för framtidens polarforskningsfartyg

Publiceringsdatum: 13 Jun 2024