Forskningsstrategi för Antarktis

Provtagning på höjden av en nunatak. Foto: Håkan Grudd

Den 30 april 2024 levererade Polarforskningssekretariatet ett förslag på forskningsstrategi för Antarktis på uppdrag av utbildningsdepartementet. Målsättningen är att forskningsstrategin ska höja Sveriges ambitionsnivå som aktiv forskningsnation i Antarktis och Södra ishavet, genom att stärka den pågående forskningen samt initiera nya samarbeten och aktiviteter.

Bakgrund

I sitt regleringsbrev för 2024 fick Polarforskningssekretariatet i uppdrag av utbildningsdepartementet att ta fram ett förslag till en forskningsstrategi för Antarktis med följande fokus:

» Identifiera strategiska nationella forskningsprioriteringar i Antarktis.
» Utgå från svenska styrkeområden inom forskning och logistik.
» Samverkan med andra länder, förutsättningar och vägval.
» Förslag på åtgärder.

Kontakt

Har du frågor om strategin kan du kontakta cecilia.lund@polar.se 

Förslag till forskningsstrategi för Antarktis - en integrerad ansats för svensk vetenskap

Publiceringsdatum: 06 Maj 2024