Sök forskningsstöd från Göran Gustafssons Stiftelse

Göran Gustafssons Stiftelse för natur och miljö i Lappland har till syfte att främja vetenskapliga forskningsprojekt om natur, miljö och urbefolkning i Lappland. Anslag medges dock ej för lön eller overheadkostnader.

År 2022 beviljades anslag om 1 654 000 kr. Ansökningar om forskningsstöd inges till Stiftelsens kansli senast den 27 februari 2023 kl 12.00 på härför avsedd blankett som tillhandahålls av Stiftelsen. Vidare finns möjlighet att ansöka om ett arbetsstipendium om 100 000 kr inom stiftelsens arbetsfält.

Närmare upplysningar inhämtas från stiftelsens kansli:

Göran Gustafssons Stiftelse för natur och miljö i Lappland
Arsenalsgatan 2, 111 47 Stockholm
info@gustafssonsstiftelse.se
08-23 53 70

Publiceringsdatum: 23 Jan 2023