Fältsäsongen i Abisko är igång på allvar

Polarforskningssekretariatets insynsråd på besök i Stordalen. Doktoranden Nathalie Triches från Max Planck Institute, Jena, Tyskland, berättar om hennes mätningar av N2O (lustgas). Foto: Thomas Neidenmark

Stationsbesök, ny personal, pollenmonitorering och uppstart av årets fältsäsong. Nu händer det mycket på Abisko naturvetenskapliga forskningsstation!

Fältsäsongen på Abisko naturvetenskapliga forskningsstation drog igång på allvar den 1 juni. Stationen kommer vara fullbelagd i juli och beläggningen är hög även i augusti och september. Fältstugan i Latnjajaure med tio bäddar har forskare på plats hela sommaren.

Polarforskningssekretariatets direktör Katarina Gårdfeldt och delar av myndighetens insynsråd besökte nyligen stationen. Det åkte även till myrområdet Stordalen som ligger intill Torneträsk, cirka en mil från Abisko. Där visades de runt och fick höra om de kontinuerliga mätningar som pågår av till exempel växthusgader och om aktuella forskningsprojekt.

I maj började Alisa Heuchel som ny laboratorieansvarig på Abisko naturvetenskapliga forskningsstation. I september disputerar Alisa Heuchel inom området skogsgenetik och även om jobbet på stationen kommer handla om andra saker så tar hon med sig många erfarenheter från sina forskarstudier, bland annat inom labbarbete. Läs en intervju med Alisa här.

Inom SITES har flotten på Almbergasjön bogserats ut och installerats. Sjön ligger cirka 14 kilometer öster om Abisko och flotten mäter temperaturer på 24 olika djup i vattenkolumnen, syrgas och konduktivitet. Mätningarna kompletteras med en station på stranden som mäter vindriktning, vindhastighet, lufttryck, temperatur, relativ fuktighet, kort- och långvågig nettostrålning samt vattennivån i sjön.

Abisko naturvetenskapliga forskningsstation har återupptagit monitorering av pollen och ingår nu i den rikstäckande pollenövervakningen. Det innebär att pollen samlas in på plats och skickas till Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet för analys.

Niklas Rakos, forskningsingenjör på Abisko naturvetenskapliga forskningsstation på flotten som har bogserats ut och installerats på Almbergasjön. Foto: Niklas Rakos

Publiceringsdatum: 08 Jun 2023