”Det är ett roligt och utmanande jobb för det är alltid något som händer”

Alisa Heuchel i biblioteket på Abisko naturvetenskapliga station.

Vi välkomnar Alisa Heuchel som började som ny laboratorieansvarig på Abisko naturvetenskapliga station den 15 maj! I september disputerar Alisa Heichel inom området skogsgenetik och även om jobbet på stationen kommer handla om andra saker så tar hon med sig erfarenheter från sina forskarstudier.

‒ Skogsgenetiker gör mycket labbarbete. Mitt forskningområde handlar om att studera ifall träd som förädlas ger samma genetiska diversitet som vanlig skog. Därför jobbar jag mycket med DNA-analyser.

I arbetet som laboratorieansvarig ingår bland annat skötsel av laboratorier, växthus och försöksträdgårdar. Det inkluderar service och underhållsarbete av instrument, inköp av förbrukningsmaterial och kemikaliehantering. Den laboratorieansvariga ska också koordinera olika leveranser till forskare som besöker stationen, till exempel gas och annat material, hantera bokningar och utveckla verksamheten. Alisa Heuchel hoppas att Abisko naturvetenskapliga forskningsstation på sikt ska kunna bygga upp ett eget DNA-labb även om inget är beslutat i dagsläget.

‒ Ett DNA-labb skulle ge en helt ny riktning för Abisko naturvetenskapliga station och ett stort bidrag till svensk forskning. Det inte så många platser så här långt norrut som har ett DNA-labb och i Abisko finns många ekosystem att undersöka.

Ser fram emot årstiderna i Abisko 

Alisa jobbar 50 procent under sommaren och är tjänstledig september till november för att slutföra sina forskarstudier. De två första veckorna har handlat om att bekanta sig med stationen och att läsa manualer och instruktioner för att sätta sig in i arbetet.

‒ Det är ett roligt och utmanande jobb för det är alltid något som händer. Forskare knackar på och ställer frågor om olika saker. Det kräver kunskap om rutiner och miljön, men det är roligt. Mina kollegor är välkomnande, öppna och varma. Det är trevligt.

Efter att Alisa har avlagt sin doktorsexamen vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap på Umeå universitet flyttar hon upp till Abisko på heltid tillsammans med sin man som är forskningsingenör. Hon har tidigare besökt området men nu finns det tid att upptäcka omgivningarna på allvar.

‒ Det är roligt att vara här och det ska bli intressant att följa hur platsen förändras, årstiderna är helt fantastiska med stora skillnader. Jag tycker om att åka skidor och att vandra, det är mitt sätt att återhämta mig. Sen är jag väldigt intresserad av handarbete, jag broderar och skapar med pärlor. Jag kanske kan brodera något från Abisko, ett landskap eller annat.

På frågan om något känns utmanade svarar Alisa kemikaliehanteringen på grund av det stora ansvar det innebär.

‒ Det är en viktig arbetsuppgift och jag måste vara förberedd om någon tappar något och det blir ett kemiskt spill, så att alla kan känna sig trygga.

Alisa ser fram emot labbarbetet och det nya livet i Kiruna kommun.

‒ Jag hade kunnat söka ett jobb närmare Umeå men jag är nyfiken och därför intresserade det här arbetet mig. Jag vill jobba med labbarbete och är intresserad av små saker, oavsett om det är DNA eller pärlor.

Publiceringsdatum: 07 Jun 2023