"Det är en fantastisk miljö för att lära sig och få nya perspektiv"

Provtagning på isen under expeditionen Arctic Ocean Research Cruise 2023 med RV Kronprins Haakon. Foto: Jessica Cook, Arctic Council Secretariat.

Sonja Gindorf, doktorand vid Institutionen för miljövetenskap (ACES) vid Stockholms universitet, har precis avslutat expeditionen Arctic Ocean Research Cruise 2023 med RV Kronprins Haakon. Hon var en av två svenska forskare som valts ut genom en öppen utlysning av Polarforskningssekretariatet.

Hej Sonja! Berätta varför du sökte en plats på Arctic Ocean Research Cruise 2023 med RV Kronprins Haakon?

– Mitt doktorandprojekt är fokuserat på kvicksilverreaktivitet vid gränssnittet mellan mark och havsmiljö. I juli förra året följde jag med på en expedition till Södra oceanen. När jag såg utlysningen för att delta i den arktiska expeditionen som anordnades av Norska Polarinstitutet, tyckte jag det var en bra möjlighet att koppla samman de data jag har från den svenska och norska terrestra subarktiska miljön med vattenpelaren och havet med isprover från expeditionen till Södra Oceanen. Dessutom var denna expeditions fokus på biologi en fantastisk möjlighet att utöka mina kunskaper och få färdigheter inom ett nytt område.

Sonja Gindorf tar vattenprover från en CTD under Arctic Ocean Research Cruise 2023 med RV Kronprins Haakon
Sonja Gindorf, doktorand vid Institutionen för miljövetenskap (ACES) vid Stockholms universitet, tar vattenprover från en CTD under Arctic Ocean Research Cruise 2023 med RV Kronprins Haakon. Foto: Jessica Cook, Arctic Council Secretariat.

Berätta mer om din forskning

– Generellt handlar min forskning om hur olika miljöfaktorer påverkar förekomsten av kvicksilver i havsmiljön. Huvudsyftet är att bättre förstå och förutsäga vad som händer med kvicksilver som transporteras från den terrestra till den marina miljön. Nu har vi lite kunskap om hur mycket av kvicksilvret som kommer in i havet som är tillgängligt för biologiskt upptag, och för att förbättra denna kunskap måste vi förstå processerna på den biogeokemiska nivån bättre och koppla denna kunskap till det nuvarande tillståndet för kvicksilvernivåerna i miljön samt i växter och djur. Detta kan förhoppningsvis hjälpa oss att förutsäga framtida kvicksilverexponeringspotentialer.

Hur kan expeditionen gynna din forskning?

– Den här expeditionen är ett fantastiskt tillfälle att utöka och koppla ihop den forskning jag har gjort tidigare. Med de prover som samlats in under denna expedition kan vi koppla kvicksilverkoncentrationerna i abiotiska fack (is, sediment, havsvatten) till kvicksilverkoncentrationerna i organismer av olika trofiska nivåer (växtplankton, betare, predatorer), vilket gör att jag kan lägga till ytterligare en dimension till mitt arbete.

Kan du kort berätta vad du gör ombord?

– Kvicksilver förekommer i olika former i miljön. Ombord samlade jag prover från vattenpelaren, havsisen, biota (växter och djur) och sediment för att studera växelverkan mellan dessa olika delar av kvicksilvercykeln i Ishavet. Den metylerade formen av kvicksilver är ett neurotoxin som är känt för att ackumuleras och biomagnifieras i marina näringsnät, vilket utgör en risk för vilda djur och människor. Eftersom så mycket biologiska provtagningar pågår under denna kryssning, från växtplankton över växtätande djurplankton upp till rovfiskar, sätter denna expedition ett bra ramverk för att studera förekomsten av kvicksilver i denna region av Norra ishavet och koppla betydelsen av olika miljöfaktorer till kvicksilverkoncentrationer i växter och djur.

Hur är det att vara ombord på RV Kronprins Haakon?

– RV Kronprins Haakon är ett fantastiskt fartyg. Den är väldigt modern och har nästan allt man kan önska sig. Att ta prover på kvicksilver i havsvatten är lite knepigt eftersom det finns i spårhaltiga koncentrationer. Jag är därför väldigt glad att jag har ett labb för mig själv ombord där jag kan bearbeta mina prover på ett rent sätt. Livet ombord är riktigt trevligt. Vi har god mat, mycket grönsaker och till och med färsk sallad dagligen. Vi har gym, bastu, bordtennis, badminton, massagestol, massor av spel och många andra trevliga aktiviteter ombord. Det är en blandad grupp av människor från alla stadier av karriären, olika vetenskapliga bakgrunder och från olika länder runt Arktis. Det är en fantastisk upplevelse att vara en del av den här gruppen och höra allas berättelser.

Vad har varit mest intressant?

– Det mest intressanta är att befinna sig i denna mångsidiga, multidisciplinära miljö och lära sig av andra forskare om deras områden, metoder och idéer. Det är en fantastisk miljö för att lära sig och få nya perspektiv.

Vill du delta på fler expeditioner i framtiden?

– Definitivt. Jag har deltagit i expeditioner i andra delar av havet tidigare och jag tycker verkligen om att arbeta till sjöss. Jag är ganska säker på att detta kommer att förbli en viktig del av min karriär.

Fakta om expeditionen

Namn: Arctic Ocean Research Cruise 2023

Datum: 10-29 augusti, 2023

Geografiskt område: Norra ishavet, norr om Svalbard

Deltagare: 26, varav 11 doktorander från länder i Arktis

Fartyg: RV Kronprins Haakon, Norge

Forskningsområden: fysisk och biologisk oceanografi, havsis, akvatiska ekosystem, mikroplaster och föroreningar

Arrangör: Norsk Polarinstitutt

Publiceringsdatum: 31 Aug 2023