Över 100 år av meteorologiska mätningar i Abisko

Håkan Wirtén, generaldirektör för SMHI, klipper bandet vid den meteorologiska mätstationen på Abisko naturvetenskapliga station. Foto: Melina Granberg

Abisko naturvetenskapliga station byggdes 1912 efter att forskningsstationen i Katterjokk brunnit ner. Året efter startades de meteorologiska mätningarna och sedan många år tillbaka samlas data på uppdrag av SMHI. Den över hundra år långa mätserien har kvalificerat mätstationen till en Centennial Observing Station, en utmärkelse som ges av den Världsmeteorologiska organisationen WMO. Nu har utmärkelsen uppmärksammats med en invigning.

‒ Placeringen av mätplatsen har varit i princip oförändrad sedan 1913. I ur och skur, dag efter dag gick observatörer ut för att läsa av de meteorologiska instrumenten. De allra första handskrivna observationsböckerna finns kvar än idag. Det är både historiskt, kulturellt och vetenskapligt värdefullt, säger Katarina Gårdfeldt, direktör för Polarforskningssekretariatet. 

Vid Abisko naturvetenskapliga station genomförs meteorologiska mätningar av vind, luft, soltid, snödjup, nederbörd, marktemperatur och strålning. De tidigaste uppgifterna om isläggningen och islossningen på Torneträsk har noterats i slutet av 1800-talet, men från 1913 finns en fullständig dataserie. 1917 började lövsprickningen noteras och 2003 utökades de fenologiska mätningarna, det vill säga studier av årstidsväxlingar.

Samarbete med SMHI

Polarforskningssekretariatet har länge utfört meteorologiska mätningar åt SMHI som kvalitetskontollerar, lagrar och tillgängliggör data samt inspekterar väderstationen i Abisko.

‒ Observationerna har stor betydelse för SMHI:s prognosarbete och för att kartlägga klimatförändringar, och det är väldigt viktigt med långa mätserier utan avbrott. Arktiskt klimat är extra påverkat av klimatförändringen. I Abisko är till exempel temperaturökningen drygt 50 procent större än det globala medelvärdet, säger Håkan Wirtén, generaldirektör för SMHI.

Viktigt för framtiden med fortsatta mätningar

De termometrar och instrument som användes för över 100 år sedan var av en annan standard är dagens, men av tillräckligt god kvalitet för att ge värdefull information om historiska förhållanden. Idag har mätmetoderna moderniserats och det mesta samlas in med automatik genom väderstationen i Abisko. Till de manuella observationerna hör fortfarande isläggningen och islossningen på Torneträsk samt kontroller av vattenstånden i Abiskojokken och Torneträsk.

‒ Abisko naturvetenskapliga station ligger i zonen med fläckvis permafrost, det vill säga ständigt frusen mark och en årsmedeltemperatur nära noll grader. Det gör att vi kan studera vad som händer med nordliga områden i tider av klimatförändring. De meteorologiska mätningarna vid Abisko naturvetenskapliga station är en del av det globala klimatpusslet, därför är det viktigt att fortsätta observationerna i 100 år till, avslutar Katarina Gårdfeldt. 

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.InvalidCastException: Invalid cast from 'System.String' to 'Umbraco.Core.Models.PublishedContent.IPublishedContent'.
  at System.Convert.DefaultToType(IConvertible value, Type targetType, IFormatProvider provider)
  at Mirror.Umbraco8.Core.Mapping.ModelMapper.SetModelProperty(IPublishedProperty contentProperty, PropertyInfo property, Object model) in C:\Users\kevin.holmstrom\source\repos\polar\_src\Mirror.Umbraco8.Core\Mapping\ModelMapper.cs:line 377
  at Mirror.Umbraco8.Core.Mapping.ModelMapper.Map(IPublishedElement content, Type type) in C:\Users\kevin.holmstrom\source\repos\polar\_src\Mirror.Umbraco8.Core\Mapping\ModelMapper.cs:line 201
  at Mirror.Umbraco8.Core.Mapping.ModelMapper.SetModelProperty(IPublishedProperty contentProperty, PropertyInfo property, Object model) in C:\Users\kevin.holmstrom\source\repos\polar\_src\Mirror.Umbraco8.Core\Mapping\ModelMapper.cs:line 312
  at Mirror.Umbraco8.Core.Mapping.ModelMapper.Map(IPublishedElement content, Type type) in C:\Users\kevin.holmstrom\source\repos\polar\_src\Mirror.Umbraco8.Core\Mapping\ModelMapper.cs:line 201
  at Mirror.Umbraco8.Core.Mapping.ModelMapper.Map[T](IPublishedElement elementContent) in C:\Users\kevin.holmstrom\source\repos\polar\_src\Mirror.Umbraco8.Core\Mapping\ModelMapper.cs:line 87
  at Mirror.Umbraco8.Web.Controllers.GridEditors.FactBoxSurfaceController.FactBox() in C:\Users\kevin.holmstrom\source\repos\polar\_src\Mirror.Umbraco8.Web\Controllers\GridEditors\FactBoxSurfaceController.cs:line 43
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Mirror.DataTypes.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_mdoctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in D:\Websites\UmbracoSites\polar.se\1.4.1\app_plugins\mdoctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\Websites\UmbracoSites\polar.se\1.4.1\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Publiceringsdatum: 12 Maj 2022