Vi har skrivit under! Vår demokrati är värd att värna varje dag.

Idag skrev vår direktör Katarina Gårdfeldt under deklarationen för en stark demokrati. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och syftar till att ena de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick. Deklarationen vill också uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020 till 2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen.

Med deklarationen åtar sig Polarforskningssekretariatet att ha en intern workshop för att till exempel diskutera vad som behövs för att skapa en hållbar arbetsplats ur ett demokratiskt perspektiv. Vi vill också fortsätta arbetet med att öka forskarsamhällets inflytande på vår verksamhet och att forskningsresultat når politiker och beslutsfattare. Slutligen åtar vi oss att anordna ett externt seminarium som handlar om demokrati och globala miljöförändringar.

Läs mer om demokratideklarationen på vardemokrati.se

Publiceringsdatum: 18 Feb 2021