Utlysning SIOS: onlinekurs i fjärranalys på Svalbard

Isfjorden, Svalbard. Foto: Jan-Ola Olofsson

Svalbard Integrated Arctic Earth Observation System (SIOS) erbjuder fjärranalyskursen Training course on Hyperspectral Remote Sensing in Svalbard. Kursen som ges online handlar om hur man effektivt kan använda fjärranalysdata från satelliter, luften och marken i samband med markundersökningar på Svalbard.

Som medlem i SIOS kan Polarforskningssekretariatet erbjuda en plats på kursen för en forskare eller doktorand som uppfyller de kriterier som SIOS angett. Eftersom vi enbart kan erbjuda en plats, förbehåller sig Polarforskningssekretariatet rätten att göra en bedömning av inkomna ansökningar utifrån de kriterier som SIOS angett och välja ut en sökande.

Tidsperiod för kursen

6 – 10 september 2021. 

Sista ansökningsdag

Skicka din ansökan via e-post till office@polar.se senast 28 juni 2021.

Ange "Utlysning SIOS: onlinekurs i fjärranalys på Svalbard" i ämnesraden.

Se också till att följande uppgifter finns med i ansökan:

  • namn
  • position
  • institution
  • lärosäte
  • eventuell handledare. 

För mer information om hur du söker, kontakta

anna-maria.perttu@polar.se

Publiceringsdatum: 31 Maj 2021