Kraftig is, justerad rutt och en ny station

Vår lärarstipendiat Anna Stiby (Nacka gymnasium) följer forskarnas arbete ombord men hoppar även gärna in som isbjörnsvakt under våra isstationer. Odens kranar (höger i bild) används till att lyfta ut såväl forskare som utrustning på isen. Foto: Sven Lidström

Norra ishavet, torsdag kväll den 2 september, N85°26 W35°25

Det blåser en västlig vind på 2,5 m/s och det är ca -1°C. Kvällens sista CTD har kommit ur vattnet och Oden stävar söderut mot morgondagens station där ny spännande forskning och provtagning väntar. Bland annat ska vi ha ännu en isstation intill Oden och även hämta upp mer sediment med bottenhuggaren.

På grund av väldigt kraftig is längre västerut så har vår expeditionsrutt nu på slutet hamnat lite mer ostligt än det var planerat. Så nu planerar vi att nå kontinentalsockeln norr om Grönland på lördag för en ny 24-timmarsstation då vi till exempel åter igen ska fiska med vår stora håv, ”The Beam”.

Den faktiska rutten med genomförda och planerade stationer

  • Efter en resa på åtta dygn så nåddes iskanten norr om Svalbard den 2 augusti då den första stationen genomfördes. Det var även där som vi siktade den första isbjörnen.
  • De tio gula bokstavsstationerna representerar våra 24-timmars isstationer där omfattande provtagning har genomförts under minst ett dygn. Rutten har justerats under resans gång beroende på issituationen och station Q (Q=question mark, frågetecken) har tillkommit.
  • Det var länge osäkert om vi skulle kunna ta oss till den ursprungligt planerade stationen nära Grönland men nu hoppas vi på att nå nya Q på lördag.
  • Mellan 24-timmarsstationerna har kortare stationer hunnits med. Till exempel CTD-provtagning, mindre isstationer, nätprovtagning och provtagning med bottenhuggaren.

Text av: Maria Samuelsson

Publiceringsdatum: 02 Sep 2021