Inbjudan till workshop – expedition ARTofMELT 2023

Isbrytaren Oden på expedition vid norra Grönland. Foto: Ida Kinner

Forskare som är intresserade av expeditionen ARTofMELT 2023 med isbrytaren Oden har möjlighet att delta i en digital workshop 9–10 november 2021. Expeditionen är inriktad på att studera effekter av episodisk transport av varm och fuktig luft från mellanbreddgraderna till Arktis, med fokus på initieringen av sommarens smältsäsong.

Isbrytaren Oden kommer att genomföra en expedition inom den nordatlantiska delen av det istäckta Norra ishavet under perioden början/mitten av maj till mitten/slutet av juni 2023. Planeringen bygger på att med hjälp av specialiserade väderprognoser förutsäga positionen för en kommande varmluftsepisod med ett par dagars varsel, varpå IB Oden kan bege sig dit.

Planeringsworkshop ARTofMELT 2023

När: 9‒10 November 2021, 15.30‒18.30 CET

Var: Online

Registrera dig här

Workshopen vänder sig till:

 • Forskare som är intresserade av att delta ombord på I/B Oden, eller forskare med koppling till projekt ombord
 • Forsknings- och logistiskfinansiärer
 • Övriga intressenter

Alla deltagande projekt måste kunna anpassa sig till expeditionens grundläggande inriktning.

Syftet med workshopen är att:

Identifiera potentiella bidrag och samarbetsinsatser inom ARTofMELT (för en mer utförlig beskrivning, se pdf nedan). Dessutom vill vi förtydliga de logistiska begränsningarna och redan nu, så långt det är möjligt, identifiera logistiska utmaningar och även diskutera finansieringsalternativ.

Läs mer

Inbjudan – Planning workshop for expedition with I/B Oden 2023 (pdf)

Kontakt

Anna-Maria Perttu
Forskningssekreterare
anna-maria.perttu@polar.se
070-550 99 85

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.InvalidCastException: Invalid cast from 'System.String' to 'Umbraco.Core.Models.PublishedContent.IPublishedContent'.
  at System.Convert.DefaultToType(IConvertible value, Type targetType, IFormatProvider provider)
  at Mirror.Umbraco8.Core.Mapping.ModelMapper.SetModelProperty(IPublishedProperty contentProperty, PropertyInfo property, Object model) in C:\Users\kevin.holmstrom\source\repos\polar\_src\Mirror.Umbraco8.Core\Mapping\ModelMapper.cs:line 377
  at Mirror.Umbraco8.Core.Mapping.ModelMapper.Map(IPublishedContent content, Type type) in C:\Users\kevin.holmstrom\source\repos\polar\_src\Mirror.Umbraco8.Core\Mapping\ModelMapper.cs:line 246
  at Mirror.Umbraco8.Core.Mapping.ModelMapper.Map[T](IPublishedContent content) in C:\Users\kevin.holmstrom\source\repos\polar\_src\Mirror.Umbraco8.Core\Mapping\ModelMapper.cs:line 82
  at Mirror.Umbraco8.Web.Core.Factories.GridEditorViewModelFactory.CreatePageTeasersModel(IPublishedElement model) in C:\Users\kevin.holmstrom\source\repos\polar\_src\Mirror.Umbraco8.Web.Core\Factories\GridEditorViewModelFactory.cs:line 269
  at Mirror.Umbraco8.Web.Core.Controllers.GridEditors.PageTeasersSurfaceController.PageTeasers() in C:\Users\kevin.holmstrom\source\repos\polar\_src\Mirror.Umbraco8.Web.Core\Controllers\GridEditors\PageTeasersSurfaceController.cs:line 18
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Mirror.DataTypes.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_mdoctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in D:\Websites\UmbracoSites\polar.se\1.4.1\app_plugins\mdoctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\Websites\UmbracoSites\polar.se\1.4.1\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Publiceringsdatum: 30 Sep 2021