Digitalt symposium om Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat

Sveriges utmaningar och möjligheter som ordförande för CCAMLR.

Vad ligger till grund för den svenska närvaron i Antarktis?
Vilka är de största utmaningarna för hållbar förvaltningen av Antarktis idag?
Hur bidrar svensk forskning till ekosystembaserad förvaltning av Antarktis?

Syftet med symposiet är att väcka intresse för och belysa svensk Antarktisforskning och öka förståelsen för  hur forskning och förvaltning av Antarktis hänger ihop. Dagen avslutas med en lansering av svenska ordförandeskapet i CCAMLR, (Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis), 2020–2022.

Program

Moderator Johan Kuylenstierna, ordförande Klimatpolitiska rådet

Välkommen och introduktion

Jakob Granit, generaldirektör, Havs-och vattenmyndigheten, ordförande CCAMLR
Katarina Gårdfeldt, direktör, Polarforskningssekretariatet, ordförande för Nationalkommittén för globala miljöförändringar, KVA
Göran K. Hansson, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien

Snabba förändringar i havens ekologi på grund av klimatförändringar

Alf Norkko, professor Helsingfors universitet

Vad ligger till grund för den svenska närvaron i Antarktis?

Samtalsledare: Dag Avango, professor Luleå tekniska universitet
Anders Karlqvist, professor, tidigare föreståndare Polarforskningssekretariatet

Bo Fernholm, professor emeritus, Naturhistoriska riksmuseet
Mer information kommer.

What are the major challenges for sustainable management of Antarctica today?

Denna programpunkt hålls på engelska.

Marie Jacobsson, ambassadör, Utrikesdepartementet
Erik J. Molenaar, Assistant Professor, Utrecht University
Frida Bengtsson, Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC)
Mer information kommer.

Hur bidrar svensk forskning till ekosystembaserad förvaltning av Antarktis?

Samtalsledare: Thomas Dahlgren, Ass. Professor Göteborgs universitet
Martin Jakobsson, professor, Stockholms universitet
Céline Heuzé, docent, Göteborgs universitet
Michael Axelsson, professor, Göteborgs universitet
Sebastian Swart, Associate Professor, Göteborgs universitet

Lansering av svenska ordförandeskapet i CCAMLR 2020–2022

Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten, ordförande CCAMLR

Panelsamtal

Panelsamtalet diskuterar utmaningar och möjligheter att lyfta fram under Sveriges ordförandeskap i kommissionen för marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR).

Datum och tid
23 februari 2021 kl. 9.00-15.00, sista anmälningsdag är 19 februari

Plats
Digitalt (länk skickas ut till de som anmält sig)

Språk
Svenska, delar av programmet hålls på engelska

Anmälan
Länk till anmälan på Havs- och vattenmyndighetens webb

Fakta CCAMLR

Konventionen gäller alla marina levande tillgångar (med undantag av valar och sälar) som förekommer söder om den antarktiska konvergensen – en zon som ligger mellan 50° och 60°S, där varmare och saltare havsströmmar möter kallare och mindre salt vatten på väg norrut. 2020-2022 får Sverige en nyckelroll när HaV:s generaldirektör Jakob Granit blir ordförande för kommissionen som leder arbetet.

Exempel på vad kommissionen gör

  • Beslutar om åtgärder som reglerar fiske och relaterad verksamhet i Antarktiska oceanen.
  • Tar fram vetenskaplig kunskap för beslutsunderlag.
  • Inrättar marina skyddade områden (MPA) som är representativa för de marina ekosystemen i konventionsområdet.

Läs mer om CCAMLR

Publiceringsdatum: 18 Jan 2021