Webbinarium om Polarforskningsprocessen

Den 10 juni höll Polarforskningssekretariatet ett webbinarium som handlar om vårt operativa stöd på programnivå enligt en modell som kallas Polarforskningsprocessen (PFP).

Syftet med PFP är att planera för deltagande i större och mer komplexa fältoperationer baserat på behoven hos det svenska forskarsamhället. Första steget i processen handlar om att forskare bjuds in att komma med förslag på teman, detta påverkar exempelvis framtida expeditioner för isbrytaren Oden. Ett forskningstema bör innehålla samverkan mellan fältgående och icke-fältgående forskning och mynna ut i en syntesrapport som beskriver vad forskningen kan betyda för samhället.

Deltagare

Katarina Gårdfeldt, direktör Polarforskningssekretariatet
Åsa Lindgren, chef för fartygsbaserat forskningsstöd Polarforskningssekretariatet
Johan Kuylenstierna, strategisk rådgivare Polarforskningsprocessen.

Program

  • Katarina Gårdfeldt presenterar Polarforskningsprocessen ​
  • Kommentarer från Johan Kuylenstierna (policyperspektiv i en forskningsprocess) och Åsa Lindgren (forskningsinfrastruktur) om Polarforskningsprocessen​
  • Frågestund

Publiceringsdatum: 04 Jun 2020