Glaciologen Konrad Steffen omkom i olycka 

Konrad Steffen. Bild från Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research / Fotograf: Andreas Rigling

Den 8 augusti 2020 förolyckades glaciologen Konrad “Koni” Steffen när han föll ner i en glaciärspricka under fältarbete i Grönland. Konrad Steffen, känd för sin forskning om glaciärer och hur de påverkas av klimatförändring, var också medlem i Polarforskningssekretariatets Scientific Advisory Group (SAG).  

Konrad Steffen föddes i Schweiz 1952 och har arbetat vid ett flertal institutioner under sin karriär. Vid tiden för hans bortgång var han bland annat verksam som Scientific Director vid Swiss Polar Institute samt direktör för WSL – Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research. Konrad Steffen var internationellt känd för sin forskning om hur den arktiska havsisen och Grönlands glaciärer påverkas av global uppvärmning. Olyckan skedde nära forskningsstationen Swiss Camp på Grönland som Konrad Steffen skapade 1990 och som 30 år senare vuxit till ett nätverk av 20 väderstationer.

Konrad Steffen ingick i SAG – Polarforskningssekretariatets strategiska råd i internationella frågor. Sekretariatets direktör Katarina Gårdfeldt träffade honom senast under en resa på väg till Antarktis vid årets början.

– Konis bortgång är en stor förlust för forskarvärlden. Han var en ledande klimatforskare och väldigt uppskattad av sekretariatet för sitt engagemang kring internationell samverkan inom polarforskning. Våra tankar går till hans anhöriga i denna svåra tid, säger Katarina Gårdfeldt.

Publiceringsdatum: 18 Aug 2020