Fyra slädar på väg mot Wasa

Vid Neumayer II packas allt om till slädar för att sedan bogseras med pistmaskin de cirka 20 milen in till Wasa. Foto: Michael Thörnäs

Utrustningen har packas på fyra slädar som dras av pistmaskiner. Torsdag 2 januari kl 17.00 avgick konvojen från Neumayer. Resan på cirka 40 mil beräknas ta två till fyra dagar beroende på väder och snöförhållanden.