Förberedelser inför avfärd

Michael och Dick städar stationen innan avfärd.

Av: Ola Eriksson

Innan vi lämnar stationen är det viktigt att surra fast allting utomhus samt att alla dörrar, luckor och annat är ordentligt stängda. Allt måste klara orkanvindar och en massa minusgrader. Inget vatten får finnas kvar i vattenledningar, kranar, diskmaskin och så vidare. Det är också viktigt att allt är inventerat, så att vi vet vad vi måste ta med nästa gång. Vi kan med kort varsel få en ny tid för upphämtning, så det är viktigt att vara klara i tid.

Vi har hunnit med det vi åkte hit för. Ny utrustning har fraktats till Wasa och sopor, skrot och uttjänta fordon har fraktats bort. Det finns fortfarande underhåll och reparationer kvar att göra men vi är nöjda med vad vi hunnit med.