Automatisk väderstation installeras

Väderstationen som har installerats på Snow Hill. Foto: Kati Lindström

Nu har CHAQ 2020 installerat en automatisk väderstation vid Snow Hill. Väderstationen ska ge data om det lokala klimatet samt göra det möjligt att jämföra meteorologiska data från Nordenskjöld-expeditionen som ägde rum för nästan 120 år sedan. Därför har väderstationen utrustats med sensorer som kan mäta samma saker som då: solstrålning, jordtemperatur, lufttemperatur, relativ luftfuktighet, vindhastighet och vindriktning. Dessutom placerades ett antal temperatursensorer i rör på lika djup i jorden för att kunna mäta temperaturen i jorden, i det aktiva lagret och i permafrosten.

Väderstationen har förberetts i nästan ett år. Polarforskningssekretariatet har stöttat med finansieringen av hårdvaran och Niklas Rakos vid Abisko naturvetenskapliga station har designat väderstationen med alla dess komponenter.

I slutet av november fick CHAQ 2020-teamet en genomgång av hur väderstationen ska installeras, men ett par saker saknades för att kunna slutföra arbetet. Forskarna behövde skaffa ett batteri i Argentina och en mast som stationen kunde monteras på.

Forskarna har döpt väderstationen till Bodman Automatic Weather Station efter Gösta Bodman. Han var född i Råneå i Norrbotten och arbetade som meteorolog vid Nordenskjölds-expeditionen. Nu samlar väderstationen in data som kommer vara till stor nytta för hur de historiska lämningarna på Snow Hill ska kunna bevaras.

Läs mer i blogginlägget på Melting History:
CHAQ2020 Establishes The Bodman Automatic Weather Station – av Dag Avango