Luleå − nu är vi här!

Majbjörn flyttas från Polarforskningssekretariatet i Stockholm för en renovering. Foto: Anna-Karin Landin

Hösten 2017, när regeringen beslutade att omlokalisera Polarforskningssekretariatets verksamhet i Stockholm, inleddes ett intensivt arbete som nu är i hamn. Från och med 1 april 2019 har verksamheten sitt säte i Luleå. Men hur flyttas egentligen en myndighet? Det vet Polarforskningssekretariatets direktör Katarina Gårdfeldt.

− Lita på att din myndighet är intressant för samhället och bidrar till hållbar utveckling. Då attraherar du kompetenta medarbetare. Jobba sedan systematiskt med att bygga upp en organisation på den nya orten. Knyt nya kontakter, starta samarbeten, samverka genom nätverk och se till det positiva, säger Katarina Gårdfeldt.

Vid tidpunkten för beslutet var cirka 15 medarbetare stationerade i Stockholm. Att ingen av dessa har valt att följa med verksamheten till Luleå, är inte ett förvånande resultat enligt sekretariatets direktör.

− Tidigare omlokaliseringar av statliga myndigheter har visat att det är väldigt få anställda som väljer att flytta med. Men jag är glad att Majbjörn, vår uppstoppade isbjörn, följer med till Luleå. Majbjörn tillhör Naturhistoriska riksmuseet, men Polarforskningssekretariatet har haft hen till låns i drygt 30 år.

Samverkan effektiviserar verksamheten

Under 2018 och 2019 har den nya organisationen i Luleå successivt byggts upp. Idag är nio av totalt tio planerade tjänster tillsatta i Luleå inom verksamhetsledning, ekonomi, HR, registratur, administration, kommunikation och stöd till strategisk forskningsplanering. I samband med omlokaliseringen har sekretariatet genomfört en omorganisering och vissa arbetsuppgifter har kunnat lösas genom myndighetssamverkan med Luleå tekniska universitet. Till exempel bibliotekstjänster och arkiv.

− Vi har haft högt söktryck på våra utannonserade tjänster och hög utbildningsnivå och kompetens har utmärkt i princip samtliga sökande. Under det gångna året har våra nyanställda regelbundet rest till Stockholm för att säkerställa att kompetensöverföring och överlämning av arbetsuppgifter sker på ett robust sätt. Kompetens som rör vår operativa verksamhet har egentligen inte berörts eftersom personal på isbrytaren Oden och Abisko naturvetenskapliga station inte har Stockholm som arbetsort.

Vill öka intresset för polarforskning

I juni 2019 flyttar Polarforskningssekretariatet till lokaler som tidigare var en del av universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska universitet. Dessa renoveras just nu och i väntan på att lokalerna färdigställs hyrs ett tillfälligt kontorslandskap i B-huset på campus.

− Det känns oerhört inspirerande att vara på plats på Luleå tekniska universitet. Universitetet har erbjudit oss nya lokaler i bästa tänkbara läge mitt i flödet av studenter och forskare. Det är mitt i prick för oss! Genom samarbete med universitetet får vi kontakt med forskare som vi inte samverkat med tidigare. Det bidrar till att skapa en kritisk massa kring polarforskning och att öka vår synlighet. Vi hoppas kunna stärka befintlig forskning och inspirera yngre och blivande forskare till samarbeten om polarområden och dess betydelse för hela planeten, avslutar Katarina Gårdfeldt.

Publiceringsdatum: 01 Apr 2019