Fältkurser förbereder polarforskare för expeditioner

Två bergsguider och en akutläkare fungerade som kursledare under glaciärkursen. Foto: Håkan Grudd

Fältgående polarforskare arbetar ofta i extrema miljöer med vilda djur, svårframkomlig terräng och snabba väderomslag. 10−14 juni genomförde Polarforskningssekretariatet tre olika fältkurser som handlar om att kunna genomföra sin forskning på ett säkert sätt och att kunna hantera eventuella problem som dyker upp.

– Vi anordnade en Antarktiskurs, en glaciärkurs och en tundrakurs. Oavsett inriktning har vi alltid med oss de medicinska aspekterna. I avlägsna områden kan det handla om flera dagar innan en person kan föras till sjukhus. I årets kurser deltog forskare som ska till Antarktis och Grönland, säger Håkan Grudd, forskningsstödsamordnare och ställföreträdande stationschef vid Abisko naturvetenskapliga station där kurserna hölls.

Anpassas till deltagarnas olika behov

I kurserna behandlades bland annat glaciärkunskap, brandskydd, kommunikation, navigation, räddningsoperationer, sjukvård, skydd mot isbjörnar och myskoxar, uppställning av fältläger, provtagning av sjösediment från gummibåt och vapenhantering. Kursen avslutades på Kiruna skjutbana där deltagarna fick prova på att avlossa skarpa skott med den typ av gevär som de kommer ha på Grönland.

Bland de drygt 30 deltagarna hittades förutom forskare och forskarstuderande, även specialister som är anslutna till Polarforskningssekretariatet och som kan anställas i samband med expeditioner. Till dessa hör bland annat läkare, sjuksköterskor och fordonstekniker. Dessutom deltog ett antal nyanställda inom Polarforskningssekretariatet som ett led i att lära känna sin verksamhet.

– Under vår glaciärkurs flög vi ut med helikopter till Kårsaglaciären där vi stannade en hel dag. Vi tränade bland annat på att färdas i farliga sprickområden inknutna i rep, men förberedde oss också på olika scenarion, till exempel räddning ur spricka, säger Håkan Grudd.

En trygghet inför kommande fältarbete

Thomas Stevens, universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet, deltog i tundrakursen som riktar in sig mot nordliga områden som Grönland, Svalbard och Sibirien. Han forskar om klimatets förändring sedan miljontals år tillbaka genom att studera sediment och stoft som färdats med vinden över jordklotet. Det var första gången Thomas Stevens genomgick Polarforskningssekretariats tundrakurs. Den handlar bland annat om att alltid vara uppmärksam på isbjörnar och myskoxar och att agera på ett sådant sätt att konfrontationer undviks.

– När jag åkte till Grönland förra året insåg jag hur oförberedd jag var, speciellt med tanke på isbjörnar. Vi trodde att det skulle vara ett isbjörnsfritt område, men problemet är att de ändrar sitt beteende nu. Det är inte säkert att åka dit utan den här typen av övningar, säger Thomas Stevens som planerar en ny expedition till Grönland 2019 eller 2020.

– Att arrangera motsvarande kurs i egen regi skulle kosta för mycket pengar. Utbildningen kombinerar många kritiska delar som vi behöver för att kunna åka till Grönland igen. Dessutom är omgivningarna kring Abisko naturvetenskapliga station helt fantastiska. Att få vara i den här miljön tillsammans med andra forskare, administratörer och tekniker har varit jätteroligt. Alla har varit väldigt intresserade, vänliga och hjälpsamma, avslutar Thomas Stevens.

Publiceringsdatum: 20 Jun 2019