Expeditionsutrustning anländer

En del av expedionsutrustningen anländer med flygfrakt till den ryska flygplatsen Novo i Antarktis. Här packas allt om till mindre flygplan för vidare transport till Wasa.

En del av expedionsutrustningen anländer med flygfrakt till den ryska flygplatsen Novo i Antarktis. Här packas allt om till mindre flygplan för vidare transport till Wasa.