Agulhas II anlände till iskanten

På kvällen den 30 december anlände Agulhas II till Atka Bay med huvuddelen av utrustningen. Agulhas II kom till Antarktis tre dagar senare än planerat på grund av en storm som försenade fartyget. Godset lossades under nyårsafton och nyårsdagen.

Huvuddelen av utrustningen anländer med fartyg till den tyska forskningsstationen Neumayer III. Foto: Michael Thörnäs