International Siberian Shelf Study, ISSS-2020

International Siberian Shelf Study (ISSS-2020) är en rysk-svensk expedition där tolv forskare från Stockholms universitet och Göteborgs universitet deltar på en expedition till Östsibiriska arktiska havet. Där ska de studera utsläpp av växthusgaser från tinande permafrost, något som kan påskynda den globala uppvärmningen.

En av de största osäkerheterna kring klimatuppvärmningen är hur ”naturliga” utsläpp av växthusgaser som metan, koldioxid och lustgas (N2O) kommer att öka från Arktis tinande permafrost och kollapsande metanhydrater i havsbotten norr om Sibirien.

Expeditionen ISSS-2020 har ett tiotal forskningsprogram. Det gemensamma syftet är att öka kunskapen kring hur dessa stora men svårtillgängliga system är uppbyggda och fungerar. Forskarna vill göra vetenskapliga välgrundade förutsägelser av hur de naturliga utsläppen av växthusgas kommer att öka under kommande decennier.

Expeditionen ISSS-2020 är en del av forskningsprogrammet International Siberian Shelf Study som har en femtonårig historia med flera framgångsrika expeditioner till det Östsibiriska arktiska havet. Detta inkluderar bland annat SWERUS-C3 (Climate-Cryosphere-Carbon interactions) med den svenska isbrytaren Oden 2014.

Kontakt

Expeditionsledare: Örjan Gustafsson, Orjan.Gustafsson@aces.su.se, telefon: 070-3247317
Biträdande expeditionsledare: Birgit Wild, Birgit.Wild@aces.su.se, telefon: 076-561 00 02

Det planerade undersökningsområden för expeditionen ISSS-2020 på den Östsibiriska kontinentalsockeln.
Intervju med Birgit Wild

"Det ska bli roligt att få göra min första stora expedition till havs!"

Snabba fakta

Tidsperiod: 26 september – 4 november, 2020 (40 dagar)

Område: Östsibiriska arktiska havet

Fartyg: r/v Akademik Keldysh (Ryssland)

Svenska forskare: 12

Svenska universitet: 2 (Stockholms universitet och Göteborgs universitet)

Expeditionsledare: Örjan Gustafsson

Hur vi stöttar

Lån av satellittelefoner

Kläder

Deltagare vid ISSS 2020. Foto: Alyssa Azaroff