Västantarktis 2022

Anna Wåhlin vid Göteborgs universitet med forskningsfarkosten RAN. Foto: Johan Wingborg

Under januari till mars 2022 deltar fyra svenskar i en expedition med den amerikanska isbrytaren Nathaniel B. Palmer. Målet är att fortsätta forskningen kring vad som händer under en av de största flytande glaciärerna i Antarktis, Thwaitesglaciären, med hjälp av den autonoma undervattensfarkosten Ran.

Projektet TARSAN (Thwaites-Amundsen Regional Survey and Network Integrating Atmosphere-Ice-Ocean Processes) är ett fartygsbaserat projekt som studerar hur processer i atmosfären och i havet påverkar stabiliteten och beteendet hos Thwaitesglaciären samt Dotsons närliggande shelfisar.

Inom projektet installeras bland annat sensorer på shelfisarna som ger dagliga observationer av oceaniska, glaciologiska och atmosfäriska förhållanden. Det ger en bild av hur shelfisen reagerar. Mätningar utfös också i havet på kontinentalsockeln och i håligheterna under shelfisen. Detta görs med med hjälp av glidflygplan, fartygsbaserade undersökningar och autonoma undervattensfarkoster (AUV). Här har den svenska Ran, som ägs av Göteborgs universitet, en framträdande roll. Den data som samlas kommer stödjas av CTD-mätningar.

Expeditionen är en del av det amerikansk-brittiska samarbetet International Thwaites Glacier Collaboration – ett femårigt forskningsprogram för att förstå i vilken utsträckning Thwaitesglaciären i Västantarktis kan komma att bidra till den globala höjningen av havsnivån.

Svenska forskare gör nya mätningar av Thwaitesglaciären i Antarktis

- Vi som deltar från Sverige kommer att bidra med vår robot, den autonoma undervattensfarkosten Ran. Det är ett av huvudnumren ombord så vi kommer att stå för ett mycket viktigt bidrag, säger Anna Wåhlin. 

Fakta om projektet TARSAN

2 januari till 8 mars 2022

Område: Amundsenhavet, Västantarktis

Fartyg: Nathaniel B. Palmer (USA)

Deltagare från Sverige

  • Anna Wåhlin, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet, svensk forskningsledare
  • Li Ling, doktorand på KTH
  • Anders Sjövall, AUV-tekniker på företaget MMT
  • Mark Symons, AUV-tekniker på företaget MMT

Finansiering

  • Vetenskapsrådet
  • Stiftelsen för strategisk forskning
  • Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Polarforskningssekretariatets stöd

Kläder

Säkerhetsutrustning: Flytoveraller, flytvästar, hjälmar

Säkerhetsutbildning

Medicinsk undersökning

Tillståndsansökningar

Platsen för expeditionen ‒ Amundsenhavet, Västantarktis