Southern Ocean Carbon and Heat Impact on Climate, SO-CHIC

Den sydafrikanska isbrytaren S. A. Agulhas II lägger till vid iskanten under Antarktisexpeditionen 2016/17. Foto: Ola Eriksson

Antarktiska oceanen reglerar det globala klimatet genom att kontrollera värme- och kolutbyten mellan atmosfären och havet. Takten på klimatförändringarna beror till stor del på oceaniska processer som äger rum i södra havet, men det saknas forskning om de underliggande processerna.

För att bidra till att minska osäkerheter i förutsägelser av klimatförändringar är det övergripande målet för SO-CHIC att förstå och kvantifiera variationer i värme- och kolbudgetar i Antarktiska oceanen genom att undersöka de viktigaste processerna som styr utbyten mellan atmosfär, hav och havsis. Detta sker med hjälp av en kombination av observations- och modelleringsmetoder. För att öka förståelsen av det globala klimatet kommer nya och gamla observationer att sammanföras, tillsammans med nya specifika modelleringsinsatser som utvecklats av olika europeiska forskargrupper.

Källa: hemsidan för SO-CHIC

"Våra observationer kan förbättra globala klimatmodeller"

I december 2021 åker Marcel du Plessis vid Göteborgs universitet på en expedition till Weddellhavet i Södra oceanen.

Snabba fakta

14 dagar, start december 2021

Område: Weddellhavet, Antarktiska oceanen

Fartyg: S.A. Agulhas II, Sydafrika

Deltagande institution från Sverige: Göteborgs universitet

Forskare vid svenska lärosäten: Marcel du Plessis, Sebastiaan Swart, Hanna Rosenthal och Theo Spira.

Finansiär: EU Horizon 2020

Vårt stöd: kläder för fältarbete

Platsen för expeditionen – Weddellhavet, Södra oceanen