Infrastruktur

Polarforskningssekretariatet ger inte ekonomiska bidrag, däremot erbjuds andra typer av stöd. Inom ramen för det tema som beslutats inom Polarforskningsprocessen erbjuder sekretariatet tillgång till infrastruktur för polarforskning genom isbrytaren Oden, Abisko naturvetenskapliga station samt forskningsstationerna Wasa och Svea i Antarktis. Utöver detta går det att få operativt stöd i form av bland annat transporter, personal, utrustning, mat, säkerhetsutbildning och kommunikation i fält.

Isbrytaren Oden

För fartygsbaserad polarforskning är Oden den viktigaste plattformen. Det är en mycket kapabel isbrytare som varit till Nordpolen vid ett flertal tillfällen. All grundläggande infrastruktur tillhandahålls och hanteras av besättning och Polarforskningssekretariatets personal, såsom vinschar, kranar med mera. Viss provtagningsutrustning tillhandahålls också, exempelvis CTD och vissa sensorer. Specifika mätinstrument samt forskningsutrustning står forskningsprojekten för i nära samverkan med Polarforskningssekretariatet. För att få tillgång till Oden ska ditt projekt passa in på det aktuella temat och den geografiska plats Oden är planerad att åka till.

Abisko naturvetenskapliga station

En lättillgänglig station där forskare kan arbeta i en subarktisk miljö med varierad natur, såväl topografiskt och geologiskt som klimatmässigt. I Abisko görs det kontinuerliga klimatmätningar som forskare kan ta del av. Det finns även ett antal forskarstugor i närområdet.

Wasa och Svea

Forskningsstationer i Dronning Maud Land i Antarktis. På Wasa finns det bland annat skotrar och arkar som kan användas vid fältarbete.