North Pole Fiber – lägger grunden för Polar Connect

Inom projektet North Pole Fiber (22-EU-DIG-NPF) görs det förberedande arbetet för “Polar Connect” – ett globalt projekt som etablerar nya fiberkablar mellan Europa, Asien och Nordamerika.

De röda linjerna visar den tänkta dragningen för fiberkablar i det globala projektet Polar Connect.
De röda linjerna visar den tänkta dragningen för fiberkablar i det globala projektet Polar Connect.

Polar Connect syftar till att säkra digital datakommunikation mellan Europa och Östasien. Detta genom en fiberoptisk anslutning från norra Europa till Japan och Sydkorea, via den Arktiska oceanen.

North Pole fiber är en viktig insats för att etablera fler fibervägar i norra Sverige, från Kiruna och norska gränsen för att sedan ta sig vidare till norska kusten där Polar Connect kabeln ska landa. På projektets officiella webbplats kan du hitta information om projektet, uppdateringar, resultat, nyheter, aktiviteter och publikationer.

I projektet utforskar vi även möjligheten att utrusta kabeln med sensorer, för att på så vis också få ett instrument för arktisk forskning och miljöövervakning. Detta skulle ge möjligheter till kontinuerliga och långsiktiga mätningar av viktiga miljöparametrar i ett av de minst undersökta områdena på jorden - djuphavet under istäcket i Arktis.

Projektet Polar Connect kommer senare att länka samman Europa med Asien och Amerika och ge oss förstklassig dataförbindelse genom kortast möjliga väg och undvika de problem som orsakar störningar längs den traditionella rutten via Suezkanalen, Röda Havet och Malacka Sundet.

Tidsperiod

Projektet North Pole Fiber pågår under 36 månader, med start den 1 januari 2024 till och med den 31 december 2026.

Samarbetspartners

Vi som samarbetar i projektet North Pole Fiber är Vetenskapsrådet/Sunet, Polarforskningssekretariatet och NORDUnet och arbetet finansieras delvis av medel från EU.

Länkar

North Pole Fiber - officiell webbplats

Polar Connect - det globala projektet inom vilket North Pole Fiber ingår. Läs mer på nordu.net/polar-connect och northern-eu-gateways.nordu.net.

The North Pole Fiber Project is co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or HaDEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Project Acronym: 22-EU-DIG-NPF