Sverige blir nytt nav för europeisk polarforskning

Umeå campus. Foto: Elin Berge.

European Polar Board (EPB) och det framtida European Polar Coordination Office (EPCO) kommer att vara belägna i Umeå, Sverige, från 2025 till 2029. Flytten från Nederländerna till Arktis stärker grunden för Sveriges arktiska forskningskoordination och regionala policyutveckling.

Den nya värden är Arktiskt centrum vid Umeå universitet, i samarbete med Centrum för Arktis och Antarktis vid Luleå tekniska universitet, svenska Polarforskningssekretariatet och Arctic Five. Att vara värd för dessa två europeiska polarorganisationer visar ett åtagande att direkt integrera polarforskning och policyaktiviteter i Arktis.

– Vi välkomnar EPB och EPCO och uppskattar Polarforskningssekretariatet och våra forskningsinstitutioners bidrag till polarforskning. Det här samarbetet ligger i linje med regeringens ambition att adressera klimatförändringarna som påverkar Arktis och Antarktis samt stärker Sveriges roll inom forskning och internationellt samarbete kring polarfrågor, samordning och samverkan i polarfrågor, säger utbildningsminister Mats Persson.

Detta historiska beslut innebär att koordineringen av europeisk, arktisk och antarktisk forskning för första gången kommer att ske från Arktis, vilket förstärker Sveriges ambition att vara ledande inom arktisk och antarktisk forskning. Att placera värdskapet för EPB och det framtida EPCO i norra Sverige kommer att stärka regionen genom att skapa direkta kopplingar till Europeiska kommissionen i Bryssel, förbättra förbindelsen med forskningsfinansiärer och bli en intressent.

– Genom att välkomna EPB öppnar vi dörren till ett nytt kapitel av polarforskning för Sverige. Att vara värd för EPB visar vår önskan att samarbeta och ta ledningen i det globala vetenskapssamfundet, vilket visar Sveriges ambition att forma framtiden för polarregionerna, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Samarbete är nyckeln

EPB:s beslut att flytta sin verksamhet till Sverige är resultatet av det framgångsrika anbudet för värdskap som arbetats fram genom ett samarbete mellan Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Centrum för Arktis och Antarktis vid Luleå tekniska universitet, Polarforskningssekretariatet och våra Arctic Five-partners i Tromsö, Rovaniemi och Uleåborg. Detta långsiktiga partnerskap skapar en unik forsknings- och utbildningsmiljö i det europeiska Arktis som fokuserar på koordinering, kommunikation och samarbete.

– Med en ny och hängiven värd har European Polar Board en stadig grund att fortsätta ge stöd åt aktörer inom polarforskning. Vi har ambitiösa planer stadfästa i EPB:s strategi för 2023–2027, och vi ser fram emot utökad koordination, kommunikation och samarbete, säger Peter Sköld, medlem i EPB:s verkställande kommitté.

"Vi är glada att välkomna EPB och EPCO till norra Sverige. Flytten lyfter fram Sveriges bidrag till polarforskningen och ligger i linje med EPB:s och EPCO:s åtagande att arbeta nära arktiska samhällen." - Katarina Gårdfeldt, direktör Polarforskningssekretariatet

En milstolpe – för Sverige

EPB:s och det planerade EPCO:s flytt till det europeiska Arktis markerar en betydande milstolpe för Sverige. Det stärker Sveriges position med sina två universitet i Arktis, Umeå och Luleå, och skapar ytterligare möjligheter för samarbeten inom forsknings- och policyutveckling.

– Vi är glada att välkomna EPB och EPCO till norra Sverige. Flytten lyfter fram Sveriges bidrag till polarforskningen och ligger i linje med EPB:s och EPCO:s åtagande att arbeta nära arktiska samhällen. Vi ser fram emot de samarbetsmöjligheter detta kommer att medföra för att förbättra forsknings- och policyaktiviteter för polarregionerna, säger Katarina Gårdfeldt, direktör vid Polarforskningssekretariatet.

Flytten av EPB:s och dess nya placering ger båda universiteten och dess forskare unika möjligheter att påverka europeisk policy för Arktis samt främjar ökat samarbete och samverkan mellan nationella, europeiska och globala insatser.

– Även om det är svårt att förutse den fullständiga omfattningen av denna historiska utveckling, kommer sannolikt den svenska arktiska och antarktiska forskningen att formas under många år framöver av att inte bara ett, utan två europeiska kontor etableras i det europeiska Arktis, säger Keith Larson, föreståndare för Arktiskt centrum vid Umeå universitet.

EPB och det planerade EPCO kommer att vara placerade tillsammans med Arktiskt centrum för att skapa en unik miljö som genererar nya möjligheter för forskning och utbildning vid Umeå universitet och för våra partners. Forskare från våra fyra fakulteter och våra partners vid Centrum för Arktis och Antarktis och Polarforskningssekretariatet – samt Arctic Five – kommer att uppmuntras att besöka och sitta med Arktiskt centrum, vilket stärker vårt kollektiva nätverksinflytande över arktiska och antarktiska forskningsekosystem.

– I takt med att fokus på Arktis och Antarktis växer, kommer Sverige att spela en nyckelroll i att definiera europeisk polarpolicy. Vi är glada över EPB:s beslut att flytta sin polarpolitik och forskningsexpertis till norra Sverige. Vårt land har en lång historia av polarforskning, och det är av största vikt att ta tillvara på möjligheten att arbeta nära organisationer som EPB och EPCO, och att främja forskningen tillsammans, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

European Polar Board (EPB)

European Polar Board (EPB) är en oberoende organisation med fokus på stora strategiska prioriteringar i Arktis och Antarktis. EPB:s medlemmar inkluderar forskningsinstitut, logistikoperatörer, finansieringsorgan, vetenskapliga akademier och ministerier från hela Europa. EPB grundades av Europeiska Vetenskapsstiftelsen 1995 och har varit en oberoende enhet sedan 2015, med sitt sekretariat värd av Nederländska Forskningsrådet (NWO) i Haag.

Som en del av sina aktiviteter deltar EPB i storskaliga arktiska och antarktiska projekt med europeiska och internationella partners, med uppgifter som fokuserar på samordning av polar forskning och kommunikation med beslutsfattare och andra intressenter. Aktuella projekt inkluderar INTERACT IIISO-CHICArctic PASSIONOCEAN:ICEPOLARIN och EU-PolarNet 2. Som ett arv av EU-PolarNet 2 kommer EPB att vara värd för European Polar Coordinating Office (EPCO) från och med januari 2025.

Publiceringsdatum: 28 Maj 2024