Svensk forskningsstrategi för Antarktis

Formationer av stora isfall i Antarktis. Foto: Håkan Grudd

Den 22 december 2023 fick Polarforskningssekretariatet i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till en svensk forskningsstrategi för Antarktis.

Sverige har sedan 2020 en strategi för den arktiska regionen som inkluderar polarforskning och miljöövervakning. För att fortsätta stärka Sveriges position inom polarforskningsområdet vill regeringen att sekretariatet identifierar strategiska prioriteringar för svensk forskning i Antarktis.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2024.

Publiceringsdatum: 06 Feb 2024