POLARIN: nytt samarbete inom infrastruktur för polarforskning

Abisko naturvetenskapliga station. Foto: Melina Granberg

Den 17–19 april hålls en kick-off för projektet POLARIN, Polar Research Infrastructure Network, i Bremerhaven, Tyskland. POLARIN är ett EU-finansierat nätverk där Polarforskningssekretariatet är en av 50 organisationer från 20 länder som ger polarforskare tillgång till 64 infrastrukturer i Arktis och Antarktis.

Tillgången till data från svårtillgängliga platser i Arktis och Antarktis är viktig för att förstå de globala klimatförändringarna och dess effekter. Genom POLARIN ges forskare tillgång till högklassiga forskningsinfrastrukturer som finns i polarområdena. Det innebär att de kan få tillgång till forskningsstationer, forskningsfartyg, isbrytare, observatorier, datainfrastrukturer samt förvaring av is- och sedimentkärnor.

POLARIN har tre nivåer av access:

  1. Transactional Access – forskaren vistas fysiskt vid stationen (eller annan infrastruktur).
  2. Remote Access – forskare kan få hjälp med provtagning och dataset utan att behöva vara på plats.
  3. Virtual Access – digital tillgång till exempelvis databaser.

I ett pressmeddelande från Alfred Wegener Institute, AWI, den 29 februari säger projektets koordinator Dr Nicole Biebow: "Det som skiljer POLARIN från tidigare är att vi för första gången kommer att erbjuda tillgång till forskningsinfrastrukturer i Arktis och Antarktis genom ett enda projekt. Vi har skapat ett nätverk av samverkande och tvärvetenskapliga forskningsinfrastrukturer som omfattar alla relaterade forskningsområden – från marin och terrestrisk forskning till atmosfären. Tillvägagångssättet är innovativt och unikt. Det är det enda projektet i sitt slag."

För svenska polarforskare innebär det här en möjlighet att kunna besöka utländska forskningsstationer i Arktis och Antarktis för att samla in data.

Pressmeddelande

POLARIN: Network for polar research infrastructures. Pressmeddelande från Alfred Wegener Institute, 29 februari 2024

Kontakt

Vill du veta mer om POLARIN kan du kontakta Håkan Grudd, forskningsstödssamordnare, på hakan.grudd@polar.se 

POLARIN

Polar Research Infrastructure är ett EU-projekt inom HORIZON Research and Innovation Actions.

Syfte: Ge transnationell tillgång till en stor portfölj av forskningsinfrastrukturer samt förbättra tillgången till forskningsdata.

Tidsperiod: 1 mars 2024 – 28 februari 2029

Koordinator: Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI)

Samarbetspartners: 50

Svenska medlemmar: Polarforskningssekretariatet, Stockholms universitet, Lunds universitet

Finansiering från EU: 14,6 miljoner Euro

Region: Arktis och Antarktis

Typ av forskningsinfrastruktur: forskningsstationer, forskningsfartyg, isbrytare, observatorier, datainfrastrukturer samt datarepositorier för is- och sedimentkärnor.

Antal forskningsinfrastrukturer: 64

Länder: Danmark, Finland, Sverige, Italien, Frankrike, Nederländerna, Norge, Spanien, Ukraina, Portugal, Island, Grönland (Danmark), Kanada, Polen, USA, Storbritannien, Bulgarien, Irland, Österrike.

Kick-off meeting in Bremerhaven, Tyskland
Dr Nicole Biebow håller ett inledningsanförande på POLARIN kick-off meeting i Bremerhaven, Tyskland. Foto: Håkan Grudd.

Publiceringsdatum: 19 Apr 2024