Möte med Japans utrikesminister om samarbete inom polarforskning

Dag Avango, Luleå University of Technology, Katarina Gårdfeldt, Swedish Polar Research Secretariat, Yōko Kamikawa, Minister of Foreign Affairs of Japan and Martin Jakobsson, Stockholm University

Den 10 januari hade Katarina Gårdfeldt, direktör vid Polarforskningssekretariatet, ett möte med Japans utrikesminister Yōko Kamikawa om framtida samarbeten inom polarforskning. Japans Ambassadör i Sverige, Masaki Noke, samt polarforskarna Martin Jakobsson, Stockholms universitet och Dag Avango, Luleå tekniska universitet, deltog också på mötet.

Yōko Kamikawa berättade att hon under lång tid varit engagerad i frågor som rör Arktis och arbetat för att främja japansk forskning om Arktis. Utrikesministern konstaterade också att de nordiska länderna är viktiga samarbetspartner till Japan när det gäller samarbete om Arktis. Hennes besök i Sverige och Finland syftade till att fördjupa "Japan’s Nordic Diplomacy Initiative".

Katarina Gårdfeldt, Dag Avango och Martin Jakobsson berättade om gemensam forskning inom det naturvetenskapliga området, såsom de internationella expeditionerna med isbrytaren Oden samt internationell forskning inom det samhällsvetenskapliga området. Som exempel nämndes effekterna av den globala uppvärmningen och industrialisering på Arktis. Båda sidor utbytte också idéer om hur Japan och de nordiska länderna, inklusive Sverige, kan fortsätta forskningssamarbetet om Arktis i framtiden.

Personer i möte om forskningssamarbete gällande Arktis
Möte med Japans utrikesminister

Publiceringsdatum: 11 Jan 2024