Isbrytaren Oden förbereds för expedition

Mobilisering 18 juni på isbrytaren Oden i Helsingborgs hamn inför expeditionen North of Greenland 2024

Helsingborg, 18 juni 2023

Mobiliseringen inför Polarforskningssekretariatets expedition North of Greenland 2024 är i full gång i Helsingborgs hamn. Isbrytaren Oden förbereds, forskningsinstrument installeras och sekretariatets vinschar, laboratorier och annan utrustning färdigställs. Expeditionen ska gå till Norra Grönland och fokus är på den marina kryosfärens dynamiska historia och påverkan på framtida klimatförändringar, inklusive konsekvenser för marina och markbundna ekosystem i Norra Grönland och intilliggande Norra ishavet, en av de minst kända regionerna på jorden. Fokus ligger även på att undersöka hur inlandsisen på Norra Grönland kan bidra till den globala havsnivåhöjningen.

Den 15 juli lämnar isbrytaren Oden hamnen i Helsingborg för att ta sig till Thule på Grönland och den 5 augusti startar expeditionen med forskarna ombord.

Text: Åsa Lindgren, expeditionskoordinator

Publiceringsdatum: 18 Jun 2024