Forum for the Arctic and Antarctic 6–7 November – Save the date!

Abisko naturvetenskapliga station. Foto: Melina Granberg.

I Kiruna den 6–7 november hålls konferensen Forum for the Arctic and Antarctic på temat Raising the Ambition of Swedish Polar Research.

Konferensen har fokus på nätverkande där forskning och samhälle möts för att diskutera angelägna frågor som rör polarområdena.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Polarforskningssekretariatet. Vi ser fram emot att diskutera hur vi kan stärka svensk forskning i Arktis och Antarktis.

Från programmet:

  • Svensk infrastruktur för polarforskning
  • Sveriges mål och visioner för det internationella polaråret 2032/2033
  • Grön omställning i Arktis
  • Säkerhet i Arktis

Se pdf nedan för mer info. Ett mer detaljerat program samt länk till anmälningsformulär kommer att publiceras i början av hösten på: https://www.ltu.se/en/research/centres-of-excellence-and-collaborations/center-for-the-arctic-and-antarctic/arctic-and-antarctic-forum

Publiceringsdatum: 19 Jun 2024