Torsdag 25 maj kl 23.20

Vi är mitt i stormen. Med en vindstyrka på 21 sekundmeter ska vi möjligaste mån hålla oss inomhus. Min arbetscontainer står på läsidan, så jag utgör ett undantag och njuter denna stormiga dag i min plåthydda på fjärde däck. Genom mitt ena fönster ser jag isen. Där är enbart en rymd av vithet. Genom det andra fönstret ser jag havet och på den vilda svarta ytan ligger utdragna och ibland nedtyngda linjer av havsskum och is. De vita tycks röra sig i en egen tidsrymd, segt och långsamt vibrerande.

Jag skriver den snirkliga texten till min andra undervattensö och tecknar kompassens olika riktningar. Jag har skjutit länge på just textandet. Sedan 2014 har jag övat in en handstil som ska anspela på äldre tider. Den ska ha tillhört en medresenär som jag själv uppfunnit: Jonas Fack, en autodidakt vetenskapsman från Västernorrland som, även om han aldrig erkändes, ansåg att han var en av Linnés lärjungar. De öar jag nu tecknar bygger dock inte på Jonas Falcks iakttagelser. Denna gång reser jag med någon annan. Detta innebär att jag behöver lära mig ytterligare en handstil. Rörelsen i handen kan jag inte göra mycket åt, så jag fokuserar på att hitta vissa utmärkande bokstäver, där det tydligt går att skilja ett F skrivet av Jonas Falck, från ett F skrivet av min ännu inte namngivna polaräventyrare. Det är inte lätt att vara omständlig.

På kvällen har vi vår andra danslektion i Lindy hopp och hästen introduceras som ett nytt djur att eftersträva. Avslutar med ett parti Settlers of Catan i styrbordmässen.

Text: Ida Rödén

Teckning/akvarell och snirklig handskrift.
Foto: Ida Rödén

Publiceringsdatum: 25 Maj 2023