Torsdag 11 maj kl 19.50

Foto: Ida Rödén

Är detta tiden för konst?

Det är rätt skönt att vara bortkopplad från omvärlden, men ibland uppstår en saknad, främst då det finns ett kunskapsglapp. Jag sitter och tecknar en karta över en framtida ö. Vi har rätt precis passerat den. Ön har en hög topp och i en databank över havsbottens topografi finns förslaget att toppen ska heta Atla, efter oceanens drottning. Atlas topp återfinns 2060 meter ner i havet. Atla själv, är 1900 meter hög. Därmed ligger foten av berget Atla på 3960 meters djup. Då jag, omständlig som jag är, tenderar att leva i en annan tid behöver detta beskrivas i famnar. Jag mailar familjen för att få måttet på en famn, som visar sig vara 1,8 meter. Så uppstår nästa hinder. Famnar beskriver endast djup och inte höjd. Först går jag ner på djupet för att finna att berg och för att beskriva bergets höjd måste jag byta längdenhet. Det blir förvirrande. Jag diskuterar problemet med meteorolog-Andreas och lösningen blir att höjden på berget får beskrivas som ett djup. Först kommer toppen och sedan försätter resan ner mot botten. Problemet fixat: ” 3500 famnar ner i djupet väntar Atlas högsta topp. Atla, oceanens drottning, hon som givit vågorna dess form. Det ska krävas ytterligare 3400 famnar innan du når marken vid hennes fötter.”

Efter att jag isolerat toppen på ett undervattensberg och gjort den till en avgränsad ö, blir det uppenbart att öar vi ser i vårt dagliga liv enbart är toppar på större bergskedjor. Det är vattenytan som definierar en ö. Och medan en bergskedja är vidsträckt och utan tydlig gräns, är en ö en isolerad fläck med tydliga gränser. Det är märkligt.

Under tiden jag grubblar och arbetar med detta har två forskarteam varit ute med Sven och helikoptern. Viktiga prover har tagits. Iskärnor har borrats och aerosoler har analyserats. Himlen är klarblå, det blåser hårda vindar från norr och termometern visar -12 grader. Den första truppen var ute i fem timmar. Den andra truppen var ute i två timmar och såg valar. Valar som även började sjunga. Själv sitter jag uppe på Bryggan och diskuterar möjligheten att mäta ett bergs höjd i famnar.

Vi har passerat 80:e breddgraden. Det går inte vidare snabbt med Oden. Runt 9 knop på halvöppet vatten. Är det is går det långsammare. Är det tjock is går vi ibland baklänges. Det har varit gott om tjock is.

Text: Ida Rödén

Publiceringsdatum: 11 Maj 2023