Förberedelser för vintern på Abisko naturvetenskapliga station

Niklas Rakos förbereder sensorsträngen som består av en lina, bojar, sensorer och en vikt. Foto: Melina Granberg

Höstens vackra färger är över och kylan är på intåg i Abisko. Det innebär vissa förberedelser så att mätningarna inom SITES Water kan fortsätta när vintern kommer.

För ett par veckor sen placerade Niklas Rakos, som arbetar vid Abisko naturvetenskapliga station, en sensorsträng i Almbergasjön. Instrumentet består av en lång lina med en vikt i botten, bojar och sensorer. Längden på linan är beräknad så att bojarna ska hamna en dryg meter under vattenytan. På så vis fryser bojarna inte fast i isen under vintern. På linan sitter sensorer som mäter konduktivitet, temperatur och löst syre på tre olika djup samt en trycksensor som ger det exakta djupet för varje parameter.

Sensorsträngen ersätter ett antal mätningar från den flotte som ligger i Almbergasjön under den isfria tiden på året. Instrumenten på flotten är uppkopplade mot internet och mäter med högre frekvens än vad som är möjligt med linan med sensorer. Men nu är flotten upptagen, en dag innan isen la sig på sjön. Att vintersensorerna i vattnet har varit på plats i två veckor parallellt med sommarsensorerna på flotten gör att det finns överlapp på data vilket underlättar kalibreringen av sensorerna.  

Även i vattendraget Miellejohka, som går mellan Lapporten från sjön Čuonjájávri till Torneträsk, ska sommarsensorer bytas till vintersensorer. Eftersom det är rinnande vatten i jokken så fryser det inte riktigt än, men planen är att göra bytet inom ett par veckor.

En man i blå och gul jacka sitter i en båt böjd över en metallvikt
Niklas Rakos förbereder isättningen av sensorsträngen genom att fästa vikter i linan. Foto: Melina Granberg
Flotten i Ambergasjön ligger ute under den isfria tiden på året för att kontinuerligt samla in mätningar för SITES. Foto: Melina Granberg

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES)

SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning som ska bidra till att stärka svensk forskning baserad på mätningar och experiment utförda i fält. Abisko naturvetenskapliga station har varit med sedan SITES startade 2013. Inom SITES finns två särskilda satsningar som forskningsstationen deltar i: SITES Water och SITES Spectral.

Publiceringsdatum: 16 Okt 2023