Abisko naturvetenskapliga station förbereder för fältsäsong

Svante Zachrisson skottar för att ta sig in i fältstugan i Kärkevagge. Foto: Thomas Westin.

I mars är det fortfarande lågsäsong på Abisko naturvetenskapliga station. Drygt tio forskare har varit på plats under vintern men antalet ökar successivt under våren.

I maj anländer några större grupper när fältsäsongen startar på allvar. De kommer vara på stationen hela sommaren och det ser ut att bli ännu en intensiv fältsäsong.

På Abisko naturvetenskapliga station pågår ett arbete för att ersätta uppvärmning via direktverkande el med bergvärme. Till sommaren ska tre 550 meter djupa hål borras som energin tas från. Installationerna löper på för fullt och målsättningen är att allt arbete inomhus ska vara klart den 31 mars. Totalt är det 1 900 kvadratmeter med laboratorier och kontor som berörs i huvudbyggnaden. Nya rörledningar dras till varje utrymme och cirka 200 radiatorer monteras på tre våningsplan.

Så här års transporteras gasol med mera ut till de fem fältstugorna Myrvillan i Stordalen, Latnjajaure, Kärkevagge, Jieprenkiedde och Lullihatjårro. Transporterna görs med skoter under vintern för att undvika helikoptertransporter under sommaren. Det krävs en del skottning för att ta sig in i stugorna. 

Bergvärme installeras vid Abisko naturvetenskapliga station
Bergvärme installeras vid Abisko naturvetenskapliga station. Foto: Thomas Westin.
Bergvärme installeras vid Abisko naturvetenskapliga station
Bergvärme installeras vid Abisko naturvetenskapliga station. Foto: Thomas Westin.
Bergvärme installeras vid Abisko naturvetenskapliga station
Bergvärme installeras vid Abisko naturvetenskapliga station. Foto: Thomas Westin.

Publiceringsdatum: 21 Mar 2023