Utlysning av konstnärsplats på expeditionen ARTofMELT 2023

Isbrytaren Oden i Norra ishavet under expeditionen SAS 2021. Foto: Polarforskningssekretariatet.

- Utlysningen är stängd - För expeditionen ARTofMELT 2023, utlyser vi nu en plats på isbrytaren Oden för en bildkonstnär, gärna måleri, ej fotografi eller film.

Bakgrund

Ända sedan människan började resa till polartrakterna har konstnärer varit med som deltagare i expeditioner. Från början handlade det om att arbeta med illustration och dokumentation för att kunna redovisa vad expeditionen hade upplevt.

Polarforskningssekretariatet har fortsatt denna tradition och sedan 1988 har konstnärer erbjudits plats på forskningsexpeditioner till polartrakterna. Under åren har konstnärer från många olika discipliner deltagit. Med olika tekniker och material har de gestaltat sina upplevelser under expeditionen och resultatet har ofta ställt nya frågor och gett nya reflektioner om vår existens, både på det personliga planet och i en vidare bemärkelse: Vilka är vi, vart är vi på väg, hur tar vi hand om vår planet, vad gör vi med djurliv, naturresurser och oss själva?

Konstnären har inte till uppgift att dokumentera expeditionen för Polarforskningssekretariatets räkning, utan disponerar fritt över sin produktion. Med konstnärsprogrammet strävar Polarforskningssekretariatet efter att med hjälp av professionella konstnärers uttryck främja intresset för polarområdena hos en publik som inte bara intresserar sig för forskarnas resultat.

Om expeditionen 

Expeditionen ARTofMELT med isbrytaren Oden har som syfte att förstå vad som händer när den årliga smältprocessen av havsisen startar. Expeditionen utgår från den nordatlantiska delen av Norra ishavet. Väl norr om iskanten är syftet att komma till de områden där varm luft söderifrån tränger upp i Arktis och påverkar smältperioden. Med hjälp av specialiserade väderprognoser kommer I/B Oden att i förväg navigera till positioner där varm luft förväntas flöda in. Sedan kan detaljerade observationer göras när varmluften anländer.

Detta innebär att expeditionen saknar en bestämd rutt och kommer i stället styras av väderprognoser. Uppskattningsvis kommer Oden förflytta sig en handfull gånger, för att resterande tiden ligga still. När Oden ligger still kommer forskarna att kunna arbeta på isen och ta prover därifrån. Inga landstigningar är planerade under expeditionen.

Preliminär tidsplan

Avresa 2023-05-07 Longyearbyen (Svalbard), hemresa senast 2023-06-20 från Longyearbyen eller Tromsö.

Ansökningskriterium

Nu utlyser vi en plats på isbrytaren Oden för en bildkonstnär, gärna måleri, ej fotografi eller film. Den sökande konstnären ska uppfylla följande kriterier:

 • Konstnärlig högskoleutbildning.
 • Verksam i Sverige.
 • Deltagande i expeditionen kan endast erbjudas plats efter genomgången medicinsk undersökning efter instruktion av Polarforskningssekretariatet. Detta inkluderar krav på vaccinering mot Covid-19, minst tre doser.

Arbetsvillkor

 • Konstnären har inte till uppgift att dokumentera expeditionen för Polarforskningssekretariatets räkning, utan disponerar fritt över sin produktion.
 • Polarforskningssekretariatet står för kostnader beträffande resor, kost och logi i samband med expeditionen och förberedande aktiviteter samt i förekommande fall läkarundersökning, säkerhetsbedömning och tjänstereseförsäkring. Försäkring av konstnärens arbetsutrustning ingår inte.
 • Inga arvoden eller löner till konstnärer och forskare betalas ut av Polarforskningssekretariatet. En plats ombord på en expedition har ett mycket högt ekonomiskt värde i sig.
 • Konstnären ges arbetsutrymme ombord på isbrytaren Oden dvs. i en arbetscontainer med tillgång till Odens lokala nätverk, el och arbetsbänkyta.
 • Ersättning för arbetsutrustning utgår ej.
 • Kommunikationen till och från expeditionen är mycket begränsad men det går att skicka e-post och i viss mån mindre datafiler.

Ansökan

Vi vill att din ansökan innehåller:

 • En beskrivning av dig själv och tidigare erfarenheter som kan vara relevanta.
 • En beskrivning av det projekt du vill arbeta med under expeditionen.
 • En beskrivning av ditt arbetssätt.
 • Hur du planerar att sprida din konst till omvärlden.
 • Bevis på examen från Konsthögskola.

Arbetsprover

Vi tar emot arbetsprover i digital form; skisser eller bilder av målningar och annat som kan vara av intresse för urvalsprocessen. Det går även bra att använda sig av länkar i stället för att skicka digitala filer.

Utlysningen stängde 15 januari 2023

Bedömning och beslut

De inkomna ansökningarna bedöms av en jury som består av en före detta deltagare i konstnärsprogrammet och två sakkunniga, verksamma inom konstvärlden. Juryns utlåtande är starkt vägledande för sekretariatet, som fattar det formella beslutet om konstnärens deltagande. Beslut tas preliminärt under januari 2023 och meddelas till alla sökande via e-post.

Läs mer på vår webb

Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram

Expeditionen ARTofMELT 2023 med isbrytaren Oden

Publiceringsdatum: 15 Dec 2022