Isbrytaren Oden har kommit till Landskrona

Isbrytaren Oden anländer till Landskrona. Foto: Åsa Lindgren

Nu har isbrytaren Oden lämnat Bottenviken och kommit till varvet i Landskrona. Den 22 maj planeras det cirka 14 dagar långa underhållsarbetet att starta. Det är en viktig del i förberedelserna inför sommarens/höstens expedition Synoptic Arctic Survey.

Polarforskningssekretariatet kommer arbeta med generella uppdateringar och att anpassa Oden inför expeditionen i Norra ishavet. Forskare ska bland annat leta efter fisk på 300 till 600 meters djup. De metoder som ska användas är akustik, kameror, trål, nät och linor. 

Dessutom kommer fartygets multibeam att uppgraderas för att kunna ge forskarna bättre data. En ny, tyngre vinsch ska monteras. Därför behöver vissa väggar förstärkas så att de klarar belastningen av vinschen som ska monteras i en container ovanpå.

Publiceringsdatum: 17 Maj 2021